Donacions a Catalunya Llado Grup

Les claus sobre la donació entre pares i fills a Catalunya

Les donacions de pares a fills tenen un tractament especial en la llei, tant en relació amb els impostos aplicables, com en les conseqüències que poden tenir de cara a la posterior transmissió hereditària. En alguns territoris, la mateixa transmissió el tractament legal és diferent segons es faci inter vivos, com a donació, o mortis…

Devolucions renda mutualistes jubilats Llado Grup

Devolucions a mutualistes jubilats

Les persones jubilades que van cotitzar en alguna de les antigues mútues laborals poden reclamar part de l’IRPF satisfet entre 2019 i 2022. Reducció per a mutualistes jubilats La reducció és pels que perceben prestacions per jubilació derivades de contractes d’assegurança concertats amb mutualitats de previsió social poden reduir la quantia d’aquesta prestació –que és…

Novetats Impost sobre Societats 2023 Llado Grup

Novetats en l’Impost sobre Societats de l’exercici 2023

S’han aprovat els models de declaracions per als períodes impositius iniciats a partir del 1-1-2023 de l’Impost de Societats (IS). Assessorament fiscalNovetats de l’Impost sobre Societats 2023 Com a novetats de l’Impost de societats de l’exercici 2023, podem destacar: s’ha aprovat un nou formulari previ per a la materialització de la Reserva per a Inversions…

Hisenda permet embargar els TPV en menys de 24 hores

Hisenda està accelerant els embargaments a empreses, pimes i autònoms mitjançant la digitalització de l’ordre que envia als bancs perquè retinguin qualsevol pagament que rebin els professionals a través del datàfon o TPV (Terminal en Punt de Venda). Així, l’Agència Tributària podrà enviar de manera digital als bancs i proveïdors de serveis de pagament les…

Registre diari jornada laboral Llado Grup

Augmenten les inspeccions sobre el registre diari de la jornada laboral

L’obligació del registre de jornada porta ja diferents reformes i actualitzacions des de l’any 2019, a les quals s’afegeixen el criteri tècnic de la Inspecció de Treball 101/2019, per a qui l’obligació de portar un control d’horari registrant les entrades, sortides i descansos dels treballadors atorga una importància cabdal. Les inspeccions han anat augmentades per…

Obligacions 2024 Llado Grup Consultor

Obligacions laborals i fiscals de juny 2024

Saps quines són les obligacions fiscals i laborals corresponents al mes de juny?. L’Agència Tributària com cada mes ha publicat en la seva pàgina web, el calendari del contribuent mensual. I a continuació us fem un resum d’aquestes. Fins al 12 de juny INTRASTAT Maig 2024. Obligats a subministrar informació estadística. Fins al 20 de…