Declaracio Operacions vincualdes model 232 Llado Grup

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232.

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232. Estan obligats a presentar el model 232 els contribuents de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol. Què és el model 232?…

Avis legal en correu electronic Llado Grup

Avís legal en el correu electrònic

Avís legal en el correu electrònic De nou, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb una nova sanció de 2.000€, ens recorda que és fonamental tenir el corresponent avís legal de protecció de dades a la signatura dels correus electrònics. L’art. 13 RGPD estableix la informació que s’ha de facilitar a l’interessat per procedir…

Com protegir herències Llado Grup

Com protegir una Herència

Com protegir una Herència Acollir-se a unes bonificacions de l’Impost de Successions, canviar de residència, donar els béns abans d’heretar-los, recórrer a un desheretament són algunes de les mesures que puguin protegir una herència, contra la destral que suposa el pagament de l’Impost de Successions i Donacions (ISD en endavant). El gravamen varia en funció…

Tipus contractes laborals Reforma laboral 2022 Llado Grup

Tipus de contractes afectats per la Reforma laboral 2022

Tipus de contractes afectats per la Reforma laboral 2022 Després de la recent reforma laboral, els tipus de contracte laborals a Espanya, han estat objecte de modificacions. El Reial decret llei 32/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat…

Deduccion per vivenda habitual Llado Grup

La deducció per habitatge habitual en divorci

La deducció per habitatge habitual en divorci La Direcció General de Tributs (DGT) ha assenyalat en Consulta Vinculant (V1266-22), de 6 de juny, que es podrà aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual al 100%, si per dissolució del condomini de l’immoble, un adquireix la part de l’altre que tenia dret a la deducció…

Transparencia Salarial Llado Grup

Transparència salarial

Transparència salarial Des del passat 01 d’agost està en vigor la norma europea que obliga a la transparència salarial Directiva (UE) 2019/1152 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019 relativa a unes condicions laborals transparents i previsibles a la Unió Europea que suprimeix l’anterior Directiva 91/533/CEE del Consell. A partir…