Guia de preguntes claus sobre l’Herència a Catalunya Llado Grup COnsultor

Guia de preguntes claus sobre l’Herència a Catalunya

A Espanya les successions i donacions són competències de les Comunitats Autònomes. Pel que s’ha de realitzar l’herència on residís de manera habitual el difunt conforme a la normativa estatal i europea. A més, si el mort tenia veïnatge civil català, encara que l’hereu visqui en una altra Comunitat Autònoma, aquest heretarà segons el que…

Devolucions en Renda per a pensionistes per aportacions a mutualitats Llado GRup

Devolucions del IRPF per a pensionistes per aportacions a mutualitats

L’Agència Tributària disposa d’un senzill formulari que permet canalitzar totes les sol·licituds de devolucions de l’IRPF per a pensionistes per aportacions a mutualitats,  per a la seva resolució a partir de la informació de la qual disposa l’Agència, així com de la informació sobre la vida laboral dels sol·licitants que l’AEAT recapta de la Seguretat…

Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe Lladó Grup

Està la meva empresa obligada a tenir un protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe?

Segons estableix l’article 48 de la LOI, totes les empreses tenen l’obligació d’implementar mesures per a prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe, i han de comptar amb un protocol específic per a tal fi. Es tracta d’un protocol obligatori per a totes les empreses, segons la Llei d’Igualtat 3/2007, independentment de la seva…

Novetats en la Declaració de la Renda exercici 2023 Lladó Grup

Novetats en la Declaració de la Renda exercici 2023

La Declaració de la Renda de l’exercici 2023, una obligació que s’ha de tenir en compte des d’avui mateix tots els contribuents. A continuació, t’expliquem les principals novetats que has de conèixer per a preparar la Declaració i a poder ser sempre aconsellem amb l’assessorament i acompanyament de professionals. Dates claus per la presentació de…

Realitza un pressupost anual amb èxit per la teva empresa

Realitza un pressupost anual amb èxit per la teva empresa

Realitzar el pressupost anual és una de les coses més importants que han de realitzar una empresa. Un pressupost serveix com a estratègia, i permet conèixer i visualitzar l’ús de tots els recursos de l’empresa. Aquests recursos inclouen persones, temps, capital i productes o serveis. Un bon pressupost anual et permet formular una estratègia. També…

Obligacions 2024

Obligacions laborals i fiscals d’abril 2024

Ja queda poc per l’arribada del mes d’abril, un mes carregat d’obligacions tributàries, i us volem recordar aquestes amb un resum. L’Agència Tributària com cada mes ha publicat en la seva pàgina web, el calendari del contribuent mensual. I a continuació us fem un resum d’aquestes. Fins a l’1 d’abril IVA Febrer 2024. Autoliquidació: Model…

És obligatori un pla de prevenció de riscos laborals en la meva empresa? Llado Grup

És obligatori un pla de prevenció de riscos laborals en la meva empresa?

La prevenció de riscos laborals és obligatòria des de 1995 per a qualsevol empresa o autònom amb treballadors contractats. Pretén evitar accidents, malalties professionals, així com qualsevol risc per a la salut de les persones treballadores. La normativa de prevenció de riscos laborals, llei 31/1995, 8 de Novembre, estableix que l’empresari ha de protegir els…

Les principals mesures i actuacions d'Hisenda en 2024 Llado Grup

Les principals mesures i actuacions d’Hisenda en 2024

Entre les principals línies d’actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2024, Hisenda posarà el focus sobre operadors estrangers que embenin a través de plataformes de comerç electrònic, i en l’àmbit de la fiscalitat internacional. Enguany es donarà un impuls a la figura de les inspeccions conjuntes (joint audits) i continuarà sent…

Registre diari de la jornada de treball Llado Grup

Està la meva empresa complint amb la llei referent al registre diari de la jornada de treball?

Les empreses han de complir amb l’obligació del registre diari de la jornada i de l’horari de les persones treballadores. Les empreses que no realitzin aquest registre podrien enfrontar-se a sancions de fins a 7.500 euros, segons la Llei. El govern busca amb l’augment d’inspeccions laborals, combatre el frau laboral i que les empreses registrin…