Connecta!

Accés a clients

Un punt d'accés únic per comunicar-nos

Ja pots accedir a les eines de comunicació digital amb Lladó Grup que posem a disposició de tots els clients.

Un nou mètode de comunicació, simplificat i que permetrà millorar la nostra relació professional.

person_002

El Portal del Client és l’accés individual de l’empresa per a la consulta, gestió i descàrrega d’informació i dades de la seva empresa de l’àmbit laboral.

És un mitjà de comunicació i intercanvi d’informació entre l’empresa i el despatx.

Concurs de creditors Llado Grup

Està pensat per donar solució al nostre client a consultar la seva comptabilitat, accedir en temps real a la informació a través d’una plataforma 100% online. Consultarà balanços, pèrdues i guanys, fitxes de major, ràtios comptables i altres qüestions.

També pot utilitzar el Facturador que permet crear les factures del seu negoci per a enviar als seus clients i el nostre despatx farà amb aquesta informació els llibres obligatoris i vostè pot controlar les seves factures emeses.

docu_002

Lladó Grup Consultor ha creat un gestor documental, on podrà consultar en qualsevol moment i des de qualsevol lloc la documentació de la seva empresa com escriptures, declaracions tributàries, contractes, recursos, factures, etc.