www.lladogrup.com, és un espai web, el nom del qual de domini es troba registrat i és propietat de LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a., societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 25614, Foli 77, Secció 8, Fulla B-91887, amb CIF A58603747. Aquesta empresa és propietària del nom de domini lladogrup.com

La finalitat de www.lladogrup.com, és la prestació d’un servei global de consultoria i assessorament a les empreses, centrat en les mateixes i en els seus empresaris, que permeti el seu progrés econòmic, que doni seguretat jurídica, que minimitzi els riscos i que maximitzi la tornada de l’activitat dels nostres clients.

L’accés a www.lladogrup.com, és gratuït, no estant prevista la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica, en aquest cas es procedirà a l’emissió de les condicions generals oportunes i la modificació del present Avís Legal. En tot cas, l’usuari no utilitzarà les informacions i continguts de LLADÓ ADVOCATS GRUPCONSULTOR, SA, per a la realització d’activitats contràries a la Llei, la moral o l’ordre públic, respectant les condicions d’ús establertes per LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA

La utilització d’aquest espai web suposa l’acceptació del contingut en el present avís legal.

 

Responsabilitat

LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.lladogrup.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatiu d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtica.

Continguts Web i enllaços a tercers

La informació continguda a l’espai web pot estar desactualitzada, en aquest cas LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat a l’espai Web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.lladogrup.com, pot contenir enllaços i/o vincles (links) a terceres pàgines web externes, que el seu contingut no és atribuïble ni exigible a LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, sent responsable cada titular dels espais web vinculats. L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina Web a l’espai web www.lladogrup.com, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts a LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, sense prèvia autorització.

 

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Twitter

En prémer el botó “Seguir” d’aquesta pàgina l’usuari consent que LLADÓ ADVOCATS GRUPCONSULTOR, SA, en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retwittear tweets dels seus seguidors així com enviar missatges. LLADÓ ADVOCATSGRUP CONSULTOR, SA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. A tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor, punxant en la casella “Deixar de seguir”.

Linkedin

En prémer el botó “Seguir” d’aquesta pàgina l’usuari consent que LLADÓ ADVOCATS GRUPCONSULTOR, SA, en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. LLADÓ ADVOCATS GRUPCONSULTOR, SA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. A tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor, punxant en la casella “Deixar de seguir”.

Facebook

En prémer el botó “M’agrada” d’aquesta pàgina l’usuari consent LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. A tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor, punxant en la casella “ja no m’agrada”.

La informació facilitada per LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a qualsevol moment, mitjançant escrit, dirigit a LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, a l’adreça c/Sant Domènec, 39-41, o per correu electrònic a: consultor@lladogrup.com.
En relació a la modificació de les teves dades t’informem que en utilitzar una plataforma aliena a LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada xarxa social. LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades en qualitat de seguidor.

 

Modificació dels termes i condicions d’ús

El contingut en el present avís legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat a qualsevol moment en atenció a la normativa vigent a cada moment i als canvis que poguessin sorgir de l’activitat de LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA.

 

Legislación y jurisdicción aplicables

El contingut en el present avís legal i qualsevol de les polítiques de privadesa, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents a cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin precís recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit al moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del previst per la normativa d’aplicació.

 

Avís legal per correus electrònics

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.  RESPONSABLE: Les empreses que formen LLADÓ GRUP CONSULTOR (identificades en la nostra web www.lladogrup.comFINALITAT: Gestionar la relació negocial que ens vincula i informar sobre els nostres serveis. PERÍODE DE CONSERVACIÓ: Pel temps necessari per a atendre la finalitat descrita i les obligacions legals derivades de la mateixa i en qualsevol cas, acabada aquesta, per un màxim de 10 anys. DRETS: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, RGPD (UE) 2016/679, dirigint escrit a: LLADÓ GRUP CONSULTOR, Ref: PROTECCIÓ DE DADES, c/ Sant Domènec, 39-41 (08911) BADALONA; o per e-mail: consultor@lladogrup.com que és l’adreça del nostre Delegat de Protecció de Dades. En cas de no voler rebre més informació poden dirigir-se a la mateixa direcció d’e-mail. ORGANISME DE CONTROL: Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es

El contingut d’aquest correu electrònic i els seus annexos són estrictament confidencials. En cas de no ser vostè el destinatari i haver rebut aquest missatge per error, agrairíem que ho comuniqui immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

Abans d’imprimir aquest correu, pensi si és realment necessari.