Àrea Assessoria

Serveis d’assessoria integral als nostres clients

Creixem amb tu cuidant el més important per tu

Acompanyem a les empreses en la gestió diària de les necessitats jurídiques. Serveis al teu abast amb l’objectiu de prestar un servei integral i de màxima qualitat pels nostres clients.

Gestió Jurídica

Els serveis d’assessoria jurídica de Lladó Grup Consultor tenen l’avantatge competitiu de treballar en equip amb altres serveis d’assessoria que ofereix el Grup com són assessoria laboral, fiscal i comptable i patrimonial. El que facilita a l’equip d’assessoria jurídica tenir una visió més completa de les empreses i els empresaris, i aconseguir més eficiència i qualitat en la prestació dels serveis legals.

Assessoria juridica Llado Grup

Assessoria jurídica i mercantil

 • Constitució d’empreses i tot tipus de societats mercantils i estructures jurídiques.
 • Modificacions societàries diverses com un canvi de domicili social o un canvi d’objecte social.
 • Cessament i nomenament d’administradors i consellers.
 • Control i solució per a les situacions jurídiques.
 • Gestió d’impagats.
 • Elaboració i negociació de tot tipus de contractes mercantils i civils.
 • Assessoria legal en processosdissolució i liquidació d’empreses.
 • Assistència legal en delictes econòmics, responsabilitat penal de l’empresa i l’empresari.
 • Assistència i representació legal davant els jutjats i tribunals.
 • Contracte d’arrendament de local.
 • Monitori i gestió de recobrament d’Impagats.
 • Sol·licitud de notes informatives davant Registres Mercantils i de la Propietat.

Gestió Laboral

Des dels seus inicis l’any 1955, oferim assessorament integral en totes les matèries relatives a la gestió de nòmines i Seguretat Social, assessorament jurídic-laboral, assessorament laboral i assessorament en estrangeria.

Amb una gestió del Portal de l’Empleat, espai privat per a la gestió online de les relacions laborals entre empresa i treballadors.

Assessoria gestió laboral Llado Grup

Assessoria jurídic-laboral

 • Elaboració i gestió de nòmines; tractaments d’incidències, IRPF, rebuts de pagament, transferències, quitances, informes mensuals i anual de costos.
 • Gestió integral de personal; altes, baixes, processos de IT (Incapacitat Temporal), accidents, absentismes, meternitat/paternitat, règim disciplinari, cessaments de relació laboral, acomiadaments, etc.
 • Contractes i bonificacions.
 • Càlcul de retencions i presentació d’impostos.
 • Portal de l’empleat.
 • Gestions legals laborals; gestió telemàtica d’afiliació i cotització davant TGSS (Tresoreria General de Seguretat Social) i de contractes davant els Serveis Públics d’ Ocupació; Confecció i presentació de models fiscals de retencions del personal…
 • Assessorament en matèria de jubilacions.
 • Subvencions de contractació.
 • Negociació col·lectiva.
 • Assessorament i interpretació de Convenis d’empresa.
 • Implantació Règims Sancionadors.
 • Inspeccions de treball.
 • Contractes d’alta direcció.
 • Expatriats.
 • Incapacitats.
 • Assistència i representació legal davant els jutjats i tribunals de la jurisdicció social.

Gestió Fiscal i Comptable

Assessorem els nostres clients en totes les qüestions relatives a fiscalitat i tributació de la mà d’un ampli equip de professionals amb una dilatada experiència i formació actualitzada.

Oferim un servei integral en totes les qüestions relatives a la comptabilitat d’una empresa, incloent-hi diferents aspectes com la confecció dels assentaments comptables, la gestió i supervisió diària de la comptabilitat, balanços i comptes de resultats.

Assessoria fiscal i comptable Llado Grup

Gestió fiscal, tributari i comptable

 • Liquidacions periòdiques de l’IVA.
 • Declaracions de la Renda.
 • Definició de la política fiscal i planificació de les operacions.
 • Confecció i presentació de Impost de Societats.
 • Confecció i presentació de censos, impostos especials, duanes, Impost Activitats Econòmiques, Impost Successions i herències.
 • Declaració de béns i drets a l’estranger. Model 720.
 • Presentació d’impostos de manera telemàtica.
 • Elaboració dels estats comptables i financers.
 • Anàlisi financer, de costos i balanços.
 • Legalització de llibres comptables.
 • Gestió d’assentaments comptables, obertura i tancament de l’exercici.
 • Elaboració, presentació de llibres comptables i dipòsit de comptes anuals.
 • Assessorament fiscal i tributari.
 • Assistència, representació i defensa davant l’Agència Tributària.
 • Recursos administratius.
 • Presentació i tramitació d’escrits i consultes davant l’Administració Tributària.
 • Gestió ajornaments.
 • Assistència i representació en inspeccions tributàries i procediments tributaris
Com contactar?

Truca'ns al 93 464 62 10

Horari de Dilluns a Dijous 9h a 14h i 15h a 18h Divendres 9h a 14h

  Accepto la Política de Privacitat

  Desitjo rebre comunicacions informatives i promocionals de Lladó Grup Consultor.

  Notícies relacionades