Declaracio Operacions vincualdes model 232 Llado Grup

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232.

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232. Estan obligats a presentar el model 232 els contribuents de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol. Què és el model 232?…

Com protegir herències Llado Grup

Com protegir una Herència

Com protegir una Herència Acollir-se a unes bonificacions de l’Impost de Successions, canviar de residència, donar els béns abans d’heretar-los, recórrer a un desheretament són algunes de les mesures que puguin protegir una herència, contra la destral que suposa el pagament de l’Impost de Successions i Donacions (ISD en endavant). El gravamen varia en funció…

Deduccion per vivenda habitual Llado Grup

La deducció per habitatge habitual en divorci

La deducció per habitatge habitual en divorci La Direcció General de Tributs (DGT) ha assenyalat en Consulta Vinculant (V1266-22), de 6 de juny, que es podrà aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual al 100%, si per dissolució del condomini de l’immoble, un adquireix la part de l’altre que tenia dret a la deducció…

Reforma Llei Concursal Llado Grup

Reforma de la Llei Concursal que entra en vigor el 26 de setembre

Reforma de la Llei Concursal que entra en vigor el 26 de setembre S’ha publicat en el BOE del 6 de setembre la reforma del text refós de la Llei Concursal, l’entrada en vigor de la qual es fixa per al 26 de setembre, excepte el referent a la tramitació especial per a microempreses i…

Jubilacions del empresari Llado Grup

Quins drets tinc si es jubila el meu cap?

Quins drets tinc si es jubila el meu cap? En les situacions que existeix un tancament empresarial per jubilació, la legislació espanyola intenta garantir la plena aplicació dels drets dels treballadors, així com dels creditors. Els drets dels treballadors quan l’empresari es jubila varia en funció de si quan es jubili l’empresari, es tanqui el…

Fiscalitat criptomonedes Llado Grup

Hisenda controlarà les criptomonedes

Hisenda controlarà les criptomonedes Els contribuents han informat de les seves operacions amb criptomonedes en la recent declaració de Renda (IRPF) de l’any 2021 i s’escolta que faran revisions de les operacions declarades, o almenys requeriments d’informació i justificació de les operacions, sent això últim el més complex d’aconseguir pels declarants. Hisenda comprovarà les dades…

Cobrament factures Llado Grup

Com evitar que s’allargui el cobrament de les factures

Com evitar que s’allargui el cobrament de les factures En aquests temps de crisi econòmica i falta de tresoreria en les empreses, els proveïdors de bens i serveis han d’ evitar tècniques de retard en el pagament dels seus clients. És important vigilar les condicions de pagament que figuren en el contracte, i que no…