Transparencia Salarial Llado Grup

Transparència salarial

Transparència salarial Des del passat 01 d’agost està en vigor la norma europea que obliga a la transparència salarial Directiva (UE) 2019/1152 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019 relativa a unes condicions laborals transparents i previsibles a la Unió Europea que suprimeix l’anterior Directiva 91/533/CEE del Consell. A partir…

Bases cotitzacio autonoms Llado Grup

Última data 2022 per a canviar els autònoms la seva base de cotització

Última data 2022 per a canviar els autònoms la seva base de cotització Recorda que la data límit per a fer un canvi en la base de cotització en Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, és fins al 30 de setembre de 2022. Una modificació que tindrà efectes a partir…

Noves quotes autonoms 2023 Llado Grup

Les noves quotes d’autònoms a partir del 2023

Les noves quotes d’autònoms a partir del 2023 El Ministeri de la Seguretat Social, que dirigeix José Luis Escrivá, ha aconseguit tancar el consens amb els agents socials i les principals organitzacions d’autònoms per al desplegament d’una reforma de gran importància, entre 2023 i 2025. S’estableixen 15 trams d’ingressos amb quotes entre els 200 euros…

Diferencies entre Contractes laborals fix discontinu i indefinit Llado Grup

Diferències entre un contracte fix discontinu i un contracte indefinit

Diferències entre un contracte fix discontinu i un contracte indefinit Limitar la contractació temporal i impulsar el caràcter indefinit de les relacions laborals entre treballador i empresari, és un dels principals objectius de la reforma laboral aprovada el desembre passat del 2021. A continuació, explicarem les diferències entre un contracte fix discontinu i un contracte…

Novetats en les Notificacions electròniques Llado Grup

Novetats en les Notificacions electròniques

Des de principis d’aquest any 2022, s’han produït canvis substancials en la tramitació i gestió de les Notificacions electròniques (NEOS en endavant), que afecten a tots els obligats a comunicar-se amb totes les Administracions Públiques i Organismes Públics, com són tot tipus de societats, associacions, fundacions, comunitats de béns entre d’altres. El gran canvi és…