Complir Registre salarial Llado Grup

Com ha de complir la meva empresa amb el Registre Salarial obligatori?

Amb  l’entrada en vigència de la Llei d’Igualtat retributiva, les empreses han d’adaptar-se a complir amb els nous requeriments que proposa la reglamentació. A continuació, tota la informació que necessites saber perquè la teva empresa pugui complir amb el Registre Salarial Obligatori. Què és el Registre Salarial Obligatori? El registre salarial obligatori és una de…

Contractes fixos discontinus Llado Grup

Com afecta la reforma laboral als contractes fixos discontinus?

El Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre que recull la nova reforma laboral 2022, introdueix importants canvis en matèria de contractació, com és en els contractes fixos discontinus. Un dels objectius principals de la reforma laboral és desincentivar la contractació temporal. L’entrada en vigor dels canvis en aquesta matèria es produirà als 3 mesos…

Notificacions electròniques amb administracions publics

Notificacions electròniques amb totes les administracions i organismes públics

De conformitat amb l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), les notificacions es practicaran preferentment per mitjans Electrònics i, en tot cas, als qui estiguin obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions i organismes públics. Qui estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics?…