Venda d'empresa Llado Grup

Preguntes freqüents sobre la venda d’una empresa

Preguntes freqüents sobre la venda d’una empresa Un error freqüent que es repeteix en moltes operacions de venda d’una empresa, és vendre al primer que s’ofereix per a comprar el negoci. És important que el propietari o socis de l’empresa dirigeixin el procés, amb ajuda especialitzada per a determinar l’estructura de l’operació i els passos…

Lladó Grup forma part de l’assessorament de l’exitosa sèrie Smiley

Lladó Grup forma part de l’assessorament de l’exitosa sèrie Smiley Lladó Grup Consultor ha participat com a assessor legal, laboral i econòmic de la productora audiovisual que ha produït la sèrie ‘Smiley’, l’estrena de la qual va ser el passat 7 de desembre en Netflix. La sèrie ha tingut molt bona acollida entre el públic…

Pla Compliance empresa Llado Grup

Per què implementar un Pla de Compliance en la teva empresa?

Per què implementar un Pla de Compliance en la teva empresa? La majoria dels empresaris creuen que implementar un pla de compliance serveix per a evitar sancions per infraccions tributàries o administratives o la imposició de penes per la comissió de delictes, però aporta molts més avantatges a les empreses. No disposar d’un pla de…

segona oportunitat reforma concursal Llado Grup

Llei de la Segona oportunitat després de la reforma concursal

Llei de la Segona oportunitat després de la reforma concursal El passat 26 de setembre va entrar en vigor l’esperada reforma de la Llei Concursal (duta a terme per la Llei 16/2022), abordant i modificant en gran manera tot el sistema concursal. Dins de les novetats, es reforma en profunditat el procediment de segona oportunitat,…

Operacions vincualdes Operacions intragrup Llado GRup

Operacions vinculades i valoració d’operacions intragrup

Operacions vinculades i valoració d’operacions intragrup Les operacions entre empreses d’un mateix grup es consideren operacions vinculades i s’hauran de valorar a preus de mercat. Convé conèixer els principals aspectes que s’han de tenir en compte en aquests casos per evitar que Hisenda intervingui amb conseqüències molt perjudicials per al grup d’ empreses. Si Hisenda…

Declaracio Operacions vincualdes model 232 Llado Grup

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232.

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232. Estan obligats a presentar el model 232 els contribuents de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol. Què és el model 232?…

Redactar un testament per evitar conflictes Llado Grup

Com redactar un testament per a evitar conflictes en una herència

Com redactar un testament per a evitar conflictes en una herència Redactar bé un testament implica tenir en compte terminis, nomenar els hereus i determinar com es repartiran els béns. Així, s’evitaran problemes amb l’ herència. Les últimes voluntats d’un mort plasmades en un testament poden acabar sent paper mullat si el document no està…

Herència Llado Grup

Com protegir una Herència

Com protegir una Herència Acollir-se a unes bonificacions de l’Impost de Successions, canviar de residència, donar els béns abans d’heretar-los, recórrer a un desheretament són algunes de les mesures que puguin protegir una herència, contra la destral que suposa el pagament de l’Impost de Successions i Donacions (ISD en endavant). El gravamen varia en funció…