Assessoria laboral

Oferim un assessorament integral i personalitzat en funció de les necessitats del client.

934 646 210

Sol·licitud de cita prèvia per poder programar la teva visita.
Contacta amb nosaltres

Les solucions de gestió laboral per la teva empresa

Des dels seus inicis l’any 1955, oferim un servei d’assessoria integral en l’aplicació de la legalitat, del coneixement i de l’eficiència en un servei de gestoria laboral continu i de gestió, en el qual s’ofereixen dades.

Amb una gestió del Portal de l’Empleat, espai privat per a la gestió online de les relacions laborals entre empresa i treballadors.

Altes d'empresa i de centres de treball.

Seguretat Social,
Mútua accidents,
Autoritat Laboral,
Prevenció de riscos,
Registre d'empreses autoritzades REA.

Contractació de persones treballadores.

Clàusules i annexos contractuals,
Bonificacions i subvencions,
Treball a distància i teletreball,
Registre,
Estrangers.

Gestió integral de personal.

Altes i baixes,
Incapacitat temporal,
Accidents,
Naixement de fill/a,
Calendari laboral,
Vacances, permisos i excedències,
Trasllat a l'estranger,
Règim disciplinari,
Cessaments i acomiadaments,
Certificat SEPE, etc.

Elaboració i gestió de nòmines.

Tractaments d’incidències,
Retribucions fixes i variables,
Conceptes retributius, pagues extres i endarreriments,
Retenció IRPF,
Embargaments,
Transferències bancàries,
Informes de costos mensuals i anuals,
Assentament comptable.

Portal de l’empleat i Portal del client.

Portals de comunicació de dades,
Arxiu,
Gestor documental.

Declaracions de les retribucions i retencions per IRPF.

Càlcul i tramitació de declaracions mensuals, i trimestrals,
Resum anual,
Confecció de Certificats de Retribucions,
Retencions de les persones treballadores.

Cotització a la seguretat social. Ajornaments. Convenis especials.

Càlcul i gestió de quotes mensuals a la Seguretat Social,
Complementàries i per endarreriments, i SILTRA,
Règim General i Especials.
Tramitació mensual fitxer CRA a la Seguretat Social,
Gestió de sol·licitud d'ajornaments de quotes,
Convenis especials.

Notificacions electròniques de la Seguretat Social NOTESS.

Control,
Recepció,
Seguiment.

Prestacions de la Seguretat Social.

Assessorament i tramitació de Jubilacions,
Incapacitats,
Viduïtat,
Mort i supervivència.

Relacions laborals especials

Contractació,
Afiliació a la Seguretat Social,
Gestió i Regulació laboral de personal d'Alta direcció,
Gestió i Regulació del Servei Domèstic,
Gestió i Regulació d'Artistes,
Gestió i Regulació de Representants de comerç, etc.

Assessorament Legal

Assessorament i interpretació de normes laborals i de la Seguretat Social.

Convenis col·lectius sectorials, d'empresa i acords col·lectius.

Interpretació, aplicació i seguiment.

Representació sindical en l'empresa.

Eleccions a representants dels treballadors
Eleccions a Delegats,
Eleccions a seccions sindicals.

Igualtat

Registre retributiu,
Protocol contra l'assetjament sexual i de gènere,
Plans d'Igualtat.

Autònoms

Alta, baixa i modificacions,
Prestacions a la Seguretat Social,
Notificacions electròniques,
Contracte autònom dependent TRADE,
Cessi activitat.

Assistència i Representació legal

Procediments individuals i col·lectius,
Recursos,
Jutjats i Tribunals,
Autoritat Laboral,
Seguretat Social,
Inspecció de treball.
Formulari contacte Llado Grup

T'ajudem?

  Accepto la Política de Privacitat

  Desitjo rebre comunicacions informatives i promocionals de Lladó Grup Consultor.

  Complementa amb aquests serveis relacionats

  Notícies relacionades

  Contacta per telèfon
  Tel. +34 934 646 210
  Contacte
  Desenvolupament de Negoci
  Linkedin
  Linkedin Lladó Grup