Lladó Grup Consultor

La força d'un Grup

Som un equip de professionals, amb més de 65 anys d’experiència en l’assessoria i consultoria per empreses i empresaris. Consolidant des de 1955 un servei i qualitat en totes les àrees, amb un equip de més de 50 professionals.

Lladó Grup Consultor està compromès en donar un servei integral i de qualitat personalitzat a tots els seus clients.

La nostra història

LLADÓ GRUP CONSULTOR és una consultoria legal i tributària que s’ha especialitzat des dels seus inicis l’any 1955 en l’assessorament empresarial en els seus diferents àmbits. Està formada per més de 50 professionals entre advocats, economistes, graduats socials i tècnics administratius al servei dels nostres Clients.

El nostre esperit de servei al client, basat en la qualificació i la formació permanent de tots els professionals que integren el despatx, i complementat amb el constant desenvolupament i actualització dels mitjans tècnics i informàtics, ens permet proporcionar a empreses, entitats i particulars un servei integral, efectiu i eficient.

Missió

La nostra missió com a empresa és donar un servei integral d’assessorament a les empreses i als seus empresaris, a favor del seu progrés econòmic, seguretat jurídica i sostenibilitat en el temps.

Visió

Tot això orientat a la nostra visió, ser reconeguts com la millor solució a les necessitats dels nostres clients.

Valors

Formació Lladó

Formació

contínua dels nostres professionals en un sector en constant evolució.

Agilitat Lladó

Agilitat

de resposta davant les necessitats dels clients.

innovació lladó

Innovació

tecnològica, per agilitzar processos i millorar la comunicació amb els clients.

Anticipació Lladó

Anticipació

per la millor presa de decisions dels nostres clients.

Ètica

Ètica

professional, entesa com el conjunt de comportaments i actituds vers les bones pràctiques professionals, honestedat i compliment dels deures amb els clients.