Les preguntes freqüents sobre la Llei Segona Oportunitat Lladó Grup

Les preguntes més freqüents sobre la Llei de la Segona Oportunitat

Llei Segona Oportunitat Les preguntes més freqüents sobre la Llei de la Segona Oportunitat La Llei de Segona Oportunitat és un procediment legal que permet cancel·lar deutes a persones físiques en situació d’insolvència. Aquesta llei està pensada perquè particulars i autònoms que no poden fer front a les seves obligacions de pagament eliminin totalment o…

Aportacions no dineraries en una Societat Limitada

Les aportacions no dineràries en una Societat Limitada

Aportacions no dineraries Les aportacions no dineràries en una Societat Limitada El capital social d’una Societat de Responsabilitat Limitada (SL), es constitueix una Societat Limitada amb un mínim amb un capital de 3.000 €. Les aportacions han de ser realitzades pels socis i tal com estableix la Llei de Societats de Capital (LSC), el capital…

Responsabilitat dels administradors en un Concurs de Creditors Llado Grup

La responsabilitat dels administradors en un Concurs de Creditors

Administradors Concurs Creditors La responsabilitat dels administradors en un Concurs de Creditors La responsabilitat dels administradors en un Concurs de Creditors pot ser determinant en la qualificació del procés i les seves conseqüències legals. La legislació regula la qualificació del concurs de creditors, els diferents supòsits i les responsabilitats que han d’enfrontar els administradors en…

Com fer ampliacio capital per empresa Llado Grup

Com fer una ampliació de capital?

Com fer una ampliació de capital? Una ampliació de capital és una operació societària en la qual s’augmenta el capital social d’una societat a través d’una emissió de noves accions o participacions. Les empreses realitzen ampliacions de capital amb el propòsit de finançar-se i emprendre nous projectes d’expansió. Formes d’ampliació de capital Les companyies poden…

Repartiment forços dividends a socis Llado Grup

Repartiment forçós dels beneficis als socis

Repartiment forçós dels beneficis als socis Una recent sentència del Tribunal Suprem conclou que els Jutjats i els Tribunals poden obligar les empreses a repartir els seus dividends entre els socis que l’exigeixin. Què implica la sentència sobre repartir dividends entre els socis? Brinda la possibilitat, fins ara era impossible, que els socis disconformes amb…

Acceptació Segona Oportunitat Llado Grup

Què passa després de la Llei de Segona Oportunitat?

Què passa després de la Llei de Segona Oportunitat? La Llei de Segona Oportunitat és un mecanisme legal que permet a particulars i autònoms en situació d’insolvència renegociar els seus deutes o cancel·lar-les de manera total o parcial. És un procediment pensat perquè les persones físiques, amb o sense activitat empresarial, que no puguin fer…