Sol·licitud en el Registre Registre de delinqüents sexuals dels seus treballadors Llado Grup

Les empreses podran sol·licitar la certificació al Registre de delinqüents sexuals dels seus treballadors

El Govern va aprovar un reial decret que permet demanar, amb autorització del treballador, un certificat d’antecedents penals “en temps real” quan això s’exigeixi per a poder efectuar el seu treball. No obstant això, en cas que no existeixi aquesta autorització, haurà de ser el propi interessat qui es dirigeixi al registre per a sol·licitar…

Obligacions 2024 Llado Grup Consultor

Obligacions laborals i fiscals de juliol 2024

Coneix quines són les obligacions fiscals i laborals corresponents al mes de juliol. L’Agència Tributària com cada mes ha publicat en la seva pàgina web, el calendari del contribuent mensual. I a continuació us fem un resum d’aquestes. Fins al 1 de juliol AUTÒNOMS Inici sol·licitud canvi base d’autònoms amb termini per a realitzar entre…

Productes prorroga baixada IVA Llado Grup

A quins productes afecta la pròrroga de la baixada de l’IVA?

El Consell de Ministres ha aprovat una pròrroga de l’anomenat escut social, al Reial decret 4/2024, de 26 de juny,, pel qual es prorroguen determinades mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim i s’adopten mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social. Així doncs, a…

El risc amb la inscripció d’acords sense junta de socis

La inscripció d’acords sense junta en el registre mercantil és una de les “dreceres irregulars” als quals accedeixen moltes empreses sense saber el risc legal que assumeixen. Les actes de la junta (i dels altres òrgans col·legiats) han de transcriure’s en el llibre o llibres registro que obligatòriament han de portar les societats mercantils (art.…

Donacions a Catalunya Llado Grup

Les claus sobre la donació entre pares i fills a Catalunya

Les donacions de pares a fills tenen un tractament especial en la llei, tant en relació amb els impostos aplicables, com en les conseqüències que poden tenir de cara a la posterior transmissió hereditària. En alguns territoris, la mateixa transmissió el tractament legal és diferent segons es faci inter vivos, com a donació, o mortis…

Devolucions renda mutualistes jubilats Llado Grup

Devolucions a mutualistes jubilats

Les persones jubilades que van cotitzar en alguna de les antigues mútues laborals poden reclamar part de l’IRPF satisfet entre 2019 i 2022. Reducció per a mutualistes jubilats La reducció és pels que perceben prestacions per jubilació derivades de contractes d’assegurança concertats amb mutualitats de previsió social poden reduir la quantia d’aquesta prestació –que és…

Novetats Impost sobre Societats 2023 Llado Grup

Novetats en l’Impost sobre Societats de l’exercici 2023

S’han aprovat els models de declaracions per als períodes impositius iniciats a partir del 1-1-2023 de l’Impost de Societats (IS). Assessorament fiscalNovetats de l’Impost sobre Societats 2023 Com a novetats de l’Impost de societats de l’exercici 2023, podem destacar: s’ha aprovat un nou formulari previ per a la materialització de la Reserva per a Inversions…