Que es la Llei Segona Oportunitat Llado Grup

Què és la Llei de Segona Oportunitat?

Què és la Llei de Segona Oportunitat? La Llei de Segona Oportunitat és un mecanisme legal que permet a particulars i autònoms amb deutes renegociar aquests deutes o deslliurar-se de part d’elles. Aquest procediment està ideat perquè les persones físiques, amb o sense activitat empresarial, puguin superar una situació d’insolvència greu o fallida. La Llei…

Us WhatsApp empresa Llado Grup

Com utilitzar el WhatsApp amb els empleats?

Com utilitzar el WhatsApp amb els empleats? L’autoritat de protecció de dades entén que el tractament de dades personals que fa l’empresa en incloure el número de telèfon personal de l’empleat, en un grup amb altres treballadors és legítim. L’empresa pot crear un grup de WhatsApp amb empleats? Sí, segons la recent resolució de l’Agència…

Obligatorietat firma digital per fundacions Llado Grup

Signatura digital per a fundacions

Signatura digital per a fundacions Recentment es va publicar en el BOE, l’Ordre Ministerial CUD/1185/2022, ordre que obliga l’ús de la signatura digital per a fundacions de competència estatal. Això significa que els documents dels comptes anuals i plans d’actuació de les fundacions de competència estatal hauran de ser signats amb signatura electrònica pel president…

Lladó Grup forma part de l’assessorament de l’exitosa sèrie Smiley

Lladó Grup forma part de l’assessorament de l’exitosa sèrie Smiley Lladó Grup Consultor ha participat com a assessor legal, laboral i econòmic de la productora audiovisual que ha produït la sèrie ‘Smiley’, l’estrena de la qual va ser el passat 7 de desembre en Netflix. La sèrie ha tingut molt bona acollida entre el públic…

Incapcitacio d'un familiar Llado Grup

Incapacitació d’un familiar

Incapacitació d’un familiar Davant la incapacitació d’un familiar, sigui per accident o per malaltia, un es troba amb diferents dubtes enfront de quins són els instruments legals que tenim a l’abast perquè la vida d’aquesta persona i de les quals li envolten sigui més fàcil. Avui et parlem sobre la incapacitació d’un familiar i com…

Avantatges assessoria emrpesarial Llado Grup

Avantatges per a contractar una assessoria empresarial

Avantatges per a contractar una assessoria empresarial Els negocis, les normatives i les obligacions van canviant, per la qual cosa per a una empresa és difícil poder estar al dia de tots aquests canvis. L’assessorament d’uns professionals especialitzats en cadascuna de les matèries que poden afectar directament o indirectament sobre la teva activitat i que…

Pla Compliance empresa Llado Grup

Per què implementar un Pla de Compliance en la teva empresa?

Per què implementar un Pla de Compliance en la teva empresa? La majoria dels empresaris creuen que implementar un pla de compliance serveix per a evitar sancions per infraccions tributàries o administratives o la imposició de penes per la comissió de delictes, però aporta molts més avantatges a les empreses. No disposar d’un pla de…