Sap vostè que… Les modificacions en el reglament d’IRPF

Aquest mes de juliol de 2015 s’han introduït modificacions en l’actual reglament de Renda de les Persones Físiques (IRPF). En relació amb el règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol, hi ha modificacions en la quantificació del deute tributari, així com en la documentació. Respecte a l’exempció de la indemnització per acomiadament o cessament,…

Sap vostè que… Les notificacions durant el mes d’agost es poden invalidar

L’Administració Tributària té la facultat de practicar notificacions en el mes d’agost, tot i que és bastant probable que durant aquest mes el contribuent estigui de vacances fora del seu domicili. Per tant no podrà rebre les notificacions, creant-li  indefensió. Una sentència recent del Tribunal Suprem, del 13 de maig de 2015, ha resolt un…

Sap vostè que… Organitzi el seu testament amb llegats i pagarà menys impostos

Si vostè contempla en el seu testament transmetre els seus béns per herència als seus familiars a través de constituir llegats sobre aquesta herència, pot beneficiar als seus hereus que declararan un menor aixovar domèstic, i així es reduirà la tributació en l’Impost de Successions. Fer llegats és indicar en el seu testament que adjudica…