Sap vostè que… Cal controlar les variacions en l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

Totes les empreses que tinguin activitat, estan obligades a estar donades d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE d’ara endavant), per cadascuna de les activitats que faci, i encara que compleixi els requisits d’estar exempt de l’impost, l’alta com dèiem és obligatòria encara que no es pagui una quota.   Per a les empreses que paguin…

Hi ha reducció en els requisits de les operacions vinculades

Des de fa anys és obligatori documentar les operacions vinculades entre les empreses, els seus socis, administradors etc., i de no fer-ho s’aplicaven automàticament sancions molt significatives. Però des de l’any 2015 aquestes obligacions de documentar les operacions vinculades s’ha simplificat. Així, si les operacions fetes amb la mateixa persona o entitat vinculada no superen…

Sap vostè que… Poden sol•licitar a Hisenda 100 euros mensuals els discapacitats i les famílies nombroses

S’incorporen dues noves deduccions en l’IRPF per a 2015 amb la reforma fiscal, beneficiant-se de 1.200 euros anuals i en certs casos de 2.400 euros. Qui poden sol·licitar aquesta deducció? Els descendents o ascendents amb discapacitat i per família nombrosa (tres o quatre fills) i seran 1.200 euros anuals, i 2.400 euros en el cas…