Sap vostè que… Cal controlar les variacions en l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

Totes les empreses que tinguin activitat, estan obligades a estar donades d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE d’ara endavant), per cadascuna de les activitats que faci, i encara que compleixi els requisits d’estar exempt de l’impost, l’alta com dèiem és obligatòria encara que no es pagui una quota.   Per a les empreses que paguin…