Herències

Herències, un servei per a vostè

i la seva família.

934 646 210

Consulta sense compromís quina és la millor opció per tu.
Contacta amb nosaltres

Li oferim respostes i solucions davant una herència

Quan una persona mor, sol deixar un testament, en el qual s’indica com vol que es reparteixin els seus béns, diners i pertinences. Si no hi ha testament, les lleis dicten com s’han de repartir els béns i els actius entre els membres d’una família.

Si et trobes en aquesta situació, des de Lladó Grup Consultor podem ajudar-te. Comptem amb un equip especialitzat que gestiona i resol situacions de diferents nivells de complexitat que poden sorgir en una herència. El nostre objectiu és sempre acompanyar-te i assessorar-te en cada moment del procés.

Un equip d’especialistes en herències t’assessorem amb les millors opcions per a tu i la teva família.

 • Som un equip de professionals especialitzats en dret de successions i donacions, amb una llarga trajectòria i contrastada experiència.
 • T’acompanyem i representem durant totes les fases del procés i davant tots els agents implicats.

Testament

El millor camí per a resoldre una herència és tenir un testament. Es tracta d’un acte voluntari i senzill que en el futur li estalviarà temps, diners i possibles problemes entre els hereus.

El testament, és un document jurídic, pel qual una persona disposa el que s’ha de fer després de la seva mort amb tots els seus béns o part d’ells. El testament és un acte regulat pel sistema jurídic i legal, i hi ha una sèrie de premisses que s’han de complir en la redacció del testament. Pel que és molt important estar assessorat per professionals que el puguem assessorar en un redactat correcte.

Necesites fer un testament?

 • T’acompanyem i assessorem com a testador, en la redacció de les teves últimes voluntats.
 • Redactem la minuta del testament.
 • I l’assistència lletrada a l’acte de signatura davant Notario.

Consulta personalitzada

Herència

Qui té dret a l’herència? Qui pot reclamar la legítima? I com es pot quantificar?

L’herència és el procés pel qual, després de la defunció d’una persona, altres persones reben els seus béns i patrimoni. Aquest procés pot arribar a ser complex, ja que poden entrar en joc elements de dret civil, tributari i fins i tot internacional. I en el moment poden sorgir preguntes i dubtes.

La nostra formació i experiència ens permet aconseguir acords i acompanyar-te en el procés de solucionar possibles conflictes entre hereus i legitimaris, i d’aquesta manera poder estalviar-te tramitació de processos judicials i situacions incòmodes.

Representem els teus interessos i cuidem fins al mínim detall per a tu i la teva família.

 • T’acompanyem a nivell legal i econòmic en la determinació i valoració del cabal hereditari i repartiment del mateix als hereus i legataris que corresponguin segons el seu testament o “ab intestato”.
 • Estudi de l’impacte fiscal de l’acceptació de l’herència i l’estratègia fiscal i jurídica de l’acceptació.
 • Realització de l’inventari i redacció dels documents i assistència lletrada a l’acte d’atorgament de l’escriptura d’acceptació d’herència davant notari.
 • Liquidació dels impostos de Successió i Plusvàlua i tramitació de la inscripció en el Registre de la Propietat del canvi de titularitat de finques, en el seu cas.

Una herència té implicacions fiscals significatives, quant a la decisió de la propietat dels béns i impostos a pagar.

 • Estudi d’alternatives de reestructuració empresarial que permetin una adecuada operació i real protecció patrimonial familiar,
 • El traspàs de propietat, el control i l’administració del negoci familiar on pot romandre el fundador (pactes d’accionistes, òrgans de govern corporatiu familiar etc.).

Consulta’ns

Planificació Hereditària

Has pensat en una Planificació Hereditària? Sabies que hi ha solucions estratègiques, que poden marcar la diferència en el teu futur?

A Lladó Grup Consultor els serveis de Planificació Hereditària, tenen com a objectiu desenvolupar plans de successió acompanyats de solucions estratègiques i de valor afegit que poden marcar la diferència en el teu futur.

Anàlisi i planificació

 • Anàlisi de l’empresa familiar, coneixent i comprenent els aspectes essencials de cada integrant familiar i les seves expectatives en un nou escenari de la planificació.
 • Diagnòstic legal, tributari, comptable i anàlisi patrimonial, per a oferir suggeriments o alternatives de solucions i projeccions de la situació actual de l’Impost d’Herències i Donacions.
 • Estudiem alternatives de reestructuració empresarial que permetin una protecció patrimonial familiar, traspàs de propietats i control i administració del negoci familiar (pactes d’accionistes, òrgans de governs corporatius família etc.).
 • Analitzem la via més factible per a la redacció d’un testament i la part del patrimoni que serà matèria de successió hereditària.

Implementació jurídica, comptable i tributària

 • Fem costat a l’empresari en el desenvolupament de les tasques de direcció i gerència de l’empresa.
 • Aportem solucions en la gestió del dia a dia empresarial, com poden ser decisions estratègiques de negoci, decisions financeres, de recursos humans, de negociacions amb clients i proveïdors.
 • Reunions amb els implicats, entrevistes i trobades de grup familiar i assessors. I totes les activitats que siguin necessàries per a dur a terme amb èxit la planificació hereditària.
 • Implementar, supervisar i seguiment de la planificació.

Com planificar una successió hereditària? Quines opcions legals existeixen per a realitzar una planificació?

Preguntes freqüents:

Relacionades amb les Herències i Donacions.

Què és el testament?

El testament és l’acte jurídic voluntari en el qual una persona pot disposar del que s’ha de fer després de la seva mort amb tots els seus béns o part d’ells. Un acte regulat pel sistema jurídic i legal. Hi ha una sèrie de premisses que s’han de complir en la redacció del testament.

És per això, la importància d’estar assessorat convenientment en la redacció d’aquest. Per la nostra dilatada experiència no hi ha dos testaments iguals, i hi ha fórmules diferents per a cada cas.

Hi ha diferents modalitats de testaments, els anomenats “testaments comuns”, com per exemple, el testament hològraf, el testament obert i el testament tancat. I els “testaments especials”, com serien; el testament militar, el marítim o el testament realitzat en l’estranger.

Què s’ha de fer quan algú mor?

Quan mor un familiar o tercer amb el qual es té parentiu, és important realitzar una sèrie de passos i tràmits, com obtenir el certificat de defunció en el Registre Civil, sol·licitar un certificat d’últimes voluntats, realitzar la participació de l’herència, pagar l’Impost de Successions i la Plusvàlua.

Com sé si existeix testament?

A vegades ens assalta el dubte “deixaria fet testament?”. Per a saber-ho, es pot demanar el Certificat d’Actes d’Última Voluntat, un tràmit que s’ha de fer passats 15 dies de la defunció i pot ser realitzat per qualsevol persona que aporti la documentació requerida.

Què passa quan no hi ha testament?

En aquests casos s’obre l’anomenada successió “ab intestato”, i és la llei del Codi Civil la que estableix l’ordre de la successió. En primer lloc els descendents, fills tant biològics com adoptats, tinguts dins de la institució del matrimoni com fora d’aquesta, néts i besnéts. En segon lloc els ascendents, és a dir els pares. Després li toca el torn al cònjuge, sense testament només hereta en absència dels dos anteriors, aquí resideix part de la vital importància de fer testament. Segueixen els germans, cosins i en absència de tots l’Estat.

Què és la legítima d'herència?

En el dret de successions, la legítima és aquella quantitat de béns que el mort no pot disposar per estar reservada per llei a determinats hereus, denominats hereus forçosos o legítims. La legítima també afecta indirectament les transaccions entre persones vives.

La legítima a Catalunya, és la quarta part de l’herència a repartir entre tots els legítims, i pot realitzar-se en efectiu mitjançant el lliurament de béns que formin part de l’herència. I és l’hereu o hereus els encarregats de pagar-la.

Qui té dret a la legítima?

Són legitimaris tots els fills del mort per parts iguals. Si algun d’ells mor abans que el testador, és desheretat, declarat indigne o absents la part dels quals correspon als seus descendents.

Si el causant no té descendents que ho hagin sobreviscut, són legitimaris els progenitors per meitat.

Puc renunciar a una herència?

Si, es pot renunciar a una herència, en la majoria de casos perquè el mort ha deixat deutes, per la qual cosa no compensa heretar.

Herència sense testament, Quins són els hereus legals?

Els hereus legals identificats pel Codi Civil, són segons el grau de parentiu amb el mort:

 • els fills del mort, es reparteixen a parts iguals l’herència. Si algun d’ells ha mort, els seus propis hereus seran als quals se’ls atribueixi la seva part.
 • pares i la resta d’ascendents. En absència de fills del causant els hereus són els pares. En cas de defunció dels pares, serien els avis del causant els que heretin.
 • el cònjuge. Aquest és un dels majors problemes en absència de testament.
 • germans i nebots del causant. Estem davant l’últim graó de l’atribució d’herència. Parlem dels hereus col·laterals.

Puc acceptar l'herència, però no els deutes?

L’acceptació de l’herència pot ser simple, de manera que l’hereu assumeix els béns i també els deutes, que haurà de pagar amb el seu propi patrimoni, si fos necessari. O acceptació a benefici d’inventari, en la qual els deutes es paguen amb els béns de l’herència i no afecten el patrimoni dels hereus.

Quan i Com s'ha de pagar l'Impost de Successió?

L’impost de successions ha de ser abonat durant els 6 mesos a partir de la defunció del causant, poden sol·licitar una pròrroga durant els 5 primers mesos que ens permetria pagar-lo en els següents 6 mesos.

Què passa si els hereus no arriben a un acord?

Quan hi ha conflictes entre els hereus, com que un es negui a acceptar o repudiar l’herència i bloquegi la participació. En aquest es pot acudir a un Notari perquè requereixi a l’hereu que es manifesti sobre l’acceptació o renúncia de l’herència en un termini de 30 dies.

En què es diferencia una herència d'un llegat?

La principal diferència és que en l’herència s’hereta a títol universal un percentatge de tots els béns del mort, per exemple, dos pisos i un compte bancari. I un llegat s’hereta a títol particular, per exemple, una casa concreta.

Això suposa que l’hereu és dels drets i obligacions del mort i li legatari només dels drets, no respon als deutes.

Què és millor fer una donació o deixar una herència?

Les donacions en vida se solen realitzar per a evitar futures discussions entre els hereus per l’herència i per a aconseguir una reducció dels impostos a causa de l’exempció tributària del 99% de la quota tributària de l’impost de donacions. Si bé hem de tenir present que les donacions són revocables per ingratitud i que poden ser discutides pels hereus. És per això, que des de Lladó Grup Consultor analitzem cas per cas i assessorem la millor opció per al nostre client.

Tens més dubtes?

Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudem a resoldre la teva situació.

Notícies relacionades

Tel. +34 934 646 210
mail Lladó Grup
Linkedin Lladó Grup