Testament

Necessites fer un testament?

Estàs pensant fer un Testament?

Equip especialitzat

Un equip amb anys d’experiència.

Assessorament personalitzat

T’acompanyem en tot el procés.

Servei integral

Treballem amb previsió de futur.

Avantatges de tenir un Testament

 • Informar les persones que rebran els béns.
 • Menys estrès i disputes per als beneficiaris.
 • Pots triar i designar un marmessor en qui confiïs.
 • Accelera els processos en l’adjudicació.
 • Pots nomenar tutors per als teus fills.
 • Evitació de la distribució estàndard sota la llei d’intestat.
 • Instruccions Funeràries.
 • Evitar la divisió dels béns.
 • Pagar menys imposat de successions.

El teu Testament segons les teves necessitats

Testament hològraf

El testament hològraf és aquell testament que el testador escriu per si mateix a puny i lletra sense necessitat que intervingui una altra persona per a la seva autorització en aquest moment.

Entre els principals requisits perquè el testament hològraf tingui validesa:

 • Ha d’estar totalment escrit i signat pel testador i a més ha de constar la data (dia, mes i any) en el qual s’ha atorgat.
 • Si entre línies existeixen paraules, ratllades o esmenades haurà de ser anotades sota la signatura.
 • Si el testador fa lliurament a una altra persona per a custodiar-lo, aquesta té l’obligació de presentar-lo davant notari abans dels 10 dies des que tingui coneixement de la defunció. I no podrà haver transcorregut més de 5 anys des de la defunció.
 • Una vegada presentat davant notari aquest haurà de validar-ho per a assegurar-se que és autèntic. Si considera que no és autèntic, no autoritzarà l’acta de protocol·lització i procedirà al seu arxiu.

Testament obert

En el testament obert, és el tipus de testament més utilitzat, en el qual el testador manifesta la seva última voluntat davant la persona o persones que han d’autoritzar l’acte, quedant sabedores de l’en ell es disposa. Entre els principals requisits per a fer un testament obert destaquen:

 • El notari ha d’estar habilitat per a redactar la voluntat del testador, en els termes de la Llei del Notariat.
 • El notari ha de donar comunicat de l’acte al Registre General d’actes d’última voluntat.
 • La presència de testimonis només serà obligatòria per a situacions especials en les quals el testador no pogués atorgar-lo.
 • Ha de complir-se amb la literalitat de l’article 699 del Codi Civil.
 • Aquests testaments només tindran validesa durant 2 mesos, tant si el testador no va morir com si va morir i no va ser portat en aquest termini davant Notario.
 • Tota persona major de 14 anys que es trobi en el seu sa judici i compti amb la capacitat intel·lectual necessària, podrà atorgar un testament obert.
 • En cas d’una persona incapacitada, si aquesta desitja atorgar testament obert, el notari quedarà obligat a comptar amb 2 metges que reconeguin positivament la capacitat del testador.

Encara que generalment la redacció d’un testament obert es fa davant notari, hi ha suposats excepcionals en els quals pot fer-se davant altres persones diferents de notari:

 • Quan el testador està en perill imminent de mort.
 • En cas d’epidèmia.

Testament tancat

El testament tancat és un testament que es fa per escrit, en el qual el testador declara la seva última voluntat en un document i el lliura a aquelles persones que han d’autoritzar l’acte tancat i segellat de manera que no es pugui extreure el testament sense trencar-la. Una vegada mort el testador, el document podrà obrir-se i així conèixer el contingut.

Entre els principals requisits perquè el testament tancat sigui correcte estan:

 • No cal que aquest document quedi dipositat davant Notario, sinó que pot ser custodiat per una persona de confiança la qual haurà de presentar-ho davant Notario competent abans dels 10 dies des de la defunció del testador.
 • Si el document és desat pel Notari, haurà de comunicar-lo als seus familiars més pròxims en un termini de 10 dies a comptar des de la defunció.

Testaments especials

Els testaments especials són aquells atorgats en situacions extraordinàries.

Existeixen diversos tipus de testaments especials:

 • Testament militar: atorgat en temps de guerra, militars en campanya, presoners…
 • Testament marítim: atorgat pels quals van a bord d’un vaixell de guerra o mercant durant un viatge marítim.
 • Testament fet en país estranger:
  • Conforme a les lleis del país d’atorgament.
  • Conforme a la llei espanyola.

Tens més dubtes?

Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudem a resoldre la teva situació.

Necessites fer un Testament?

Ens pots contactar via WhatsApp aquí o facilitar-nos les teves dades i contactarem amb tu.

  Accepto la Política de Privacitat

  Desitjo rebre comunicacions informatives i promocionals de Lladó Grup Consultor.

  Notícies relacionades

  Tel. +34 934 646 210
  mail Lladó Grup
  Linkedin Lladó Grup