Les vendes d’objectes usats per particulars paguen el 4% d’ITP

La Direcció General de Tributs, que és qui emet criteris d’interpretació d’Hisenda, estableix que els particulars que venen béns en plataformes online com eBay, Wallapop, Vibbo, estan gravats per Transmissions Patrimonials (ITP) i Hisenda recaptarà el 4% del que obtingui de les seves vendes. D’aquesta manera, aquestes transaccions digitals reben un gravamen anàleg al que…

Com ajornar el pagament de l’IVA

Anteriorment ja vam comentar que s’havien produït importants canvis que limiten la possibilitat d’ajornar l’IVA a ingressar (així com altres qüestions d’altres impostos). Hi ha bàsicament dues situacions a considerar: 1.- Ajornaments inferiors a 30.000 euros. L’ajornament és possible i es tramita mitjançant actuacions administratives automatitzades i sense aportar garanties, però és necessari que els…