Amortitzi més ràpid els actius

El sistema habitual d’amortització d’actius és utilitzant les taules oficials on s’estableixen uns coeficients d’amortització màxims, però en certs casos la seva empresa pot computar una amortització superior, amb l’avantatge de reduir el pagament de l’Impost de Societats. Aquesta amortització superior ha de computar-se de forma correcta, havent de comptabilitzar-se en determinats casos, però en…