“PUNITIVE DAMAGES” i el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

Per “Punitive damages” (dany punitiu) s’entén el mecanisme pel qual es condemna a pagar una indemnització, que busca reparar la violació als drets constitucionals dels ciutadans, ocasionats ja sigui per funcionaris del govern o per particulars. Són les quantitats de diners que els tribunals exigeixen pagar amb la fi, no com una indemnització compensatòria, sinó…