S’ha de presentar el model 347

Durant el mes de febrer la seva empresa ha de presentar el model 347 davant Hisenda i volem recordar-li quines operacions han de declarar i quines no. Són obligatòries.- Si la seva empresa a l’any 2016 ha efectuat operacions amb clients o proveïdors per import superior a 3.005,06 euros en tot l’any amb cadascú d’ells,…

Què passa si declarem pèrdues

Amb la crisis no és estrany que en algun exercici de la seva empresa declari pèrdues, i en fer la declaració de l’Impost de Societats no haurà d’ingressar, i a més és possible que li retornin les retencions suportades ( sobre rendiments del capital mobiliari, immobiliari per exemple) i els pagaments fraccionats fets, Hisenda procedirà…