El deure d’informar el nou reglament europeu de protecció de dades

Actualment, la LOPD estableix les següents obligacions respecte de la informació que s’ha de facilitar a les persones interessades al moment en què se sol·liciten les dades: L’existència del fitxer o tractament, la seva finalitat i destinataris. El caràcter obligatori o no de la resposta, així com les seves conseqüències. La possibilitat d’exercir els drets…