Revisi les bonificacions

Hi ha algunes bonificacions que aproven alguns ajuntaments, que uns fan i altres no, però és convenient verificar-ho en els següents impostos: IAE.– Si la seva empresa tributa en l’Impost d’Activitats Econòmiques per quota municipal, comprovi en les ordenances del seu municipi si pot gaudir d’algunes de les bonificacions existents. La majoria d’aquestes bonificacions han…

Aspectes destacables del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2018

Entre altres actuacions, la AEAT mantindrà al llarg de 2018 la execució d’una estratègia coordinada de lluita contra l’ocultació d’ingressos destacant, entre altres, les següents línies prioritàries de comprovació: Explotació de la informació obtinguda a través del SII en diferents fronts: detecció de contribuents amb un grau elevat d’incompliment; possibilitat d’utilitzar mecanismes d’anàlisi més complexos…

Les vendes d'objectes usats per particulars paguen el 4% d'ITP

La Direcció General de Tributs, que és qui emet criteris d’interpretació d’Hisenda, estableix que els particulars que venen béns en plataformes online com eBay, Wallapop, Vibbo, estan gravats per Transmissions Patrimonials (ITP) i Hisenda recaptarà el 4% del que obtingui de les seves vendes. D’aquesta manera, aquestes transaccions digitals reben un gravamen anàleg al que…