El DNI de les empreses

Si totes les persones necessitem tenir un document nacional d’identitat, per què les empreses no? Totes les companyies a Espanya compten amb el seu CIF identificatiu, però hi ha ocasions en què la identificació empresarial ha d’anar un punt més enllà. És el cas, per exemple, de les operacions en tot tipus de mercats financers.…

El DNI de las empresas

Si todas las personas necesitamos tener un documento nacional de identidad, ¿por qué las empresas no? Todas las compañías en España cuentan con su CIF identificativo, pero hay ocasiones en que la identificación empresarial debe ir un punto más allá. Es el caso, por ejemplo, de las operaciones en todo tipo de mercados financieros. El próximo…