S’esgota el termini per bonificar-se amb càrrec al crèdit per a la formació del 2017

Els recordem que el termini per poder bonificar-se la formació que les empreses han donat als seus treballadors en l’exercici 2017 amb càrrec al crèdit disponible finalitza amb la liquidació de Seguretat Social del mes de desembre. Així doncs, preguem revisin si tenen pendent d’enviar-nos documentació d’accions formatives que hagin fet i ens la facin…

Se agota el plazo para bonificarse con cargo al crédito para la formación del 2017

Les recordamos que el plazo para poder bonificarse la formación que las empresas han dado a sus trabajadores durante el ejercicio 2017 con cargo al Crédito disponible, finaliza con la liquidación de Seguridad Social del mes de diciembre. Así pues, rogamos revisen si tienen aún pendiente de enviarnos documentación de acciones formativas que hayan realizado…