L’advocat informa… Participi en licitacions públiques amb èxit

L’Administració i les empreses públiques generen un important ventall d’ofertes de serveis que han, a partir d’un volum de 18.000 €, adjudicar-se mitjançant un procés de licitació o concurs públic a l’efecte de triar, amb la màxima transparència, l’empresa que ofereixi la millor oferta en relació qualitat de servei i preu. Considerem que és una…

Sabe usted que… Las modificaciones en el reglamento de IRPF

En este mes de julio de 2015 se introducen modificaciones en el actual reglamento de Renta de las Personas Físicas (IRPF). En relación con el régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español, hay modificaciones en la cuantificación de la deuda tributaria, así como en la documentación. Respecto a la exención de la indemnización por…

Sap vostè que… Les modificacions en el reglament d’IRPF

Aquest mes de juliol de 2015 s’han introduït modificacions en l’actual reglament de Renda de les Persones Físiques (IRPF). En relació amb el règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol, hi ha modificacions en la quantificació del deute tributari, així com en la documentació. Respecte a l’exempció de la indemnització per acomiadament o cessament,…