Contractes fixos discontinus Llado Grup

Com afecta la reforma laboral als contractes fixos discontinus?

El Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre que recull la nova reforma laboral 2022, introdueix importants canvis en matèria de contractació, com és en els contractes fixos discontinus. Un dels objectius principals de la reforma laboral és desincentivar la contractació temporal. L’entrada en vigor dels canvis en aquesta matèria es produirà als 3 mesos…

Com tributar els administradors en societat Llado Grup

Com han de tributar els administradors en una societat?

És molt convenient tenir clar el tractament de la retribució dels administradors de la societat, perquè hi ha una campanya de la inspecció d’Hisenda sobre aquesta qüestió i la intenció és fer actes si no s’actua correctament. Diferents tractaments fiscals segons les funcions Una cosa és la funció d’administrador, una altra la de director general…

Obligacio de l'empresa en Proteccio Dades Llado Grup

Obligacions de l’empresa en matèria de Protecció de Dades

Una de les obligacions de l’empresa en matèria de Protecció de Dades, és dur a terme una Avaluació d’Impacte en Protecció de Dades Personals (EIPD), quan sigui probable que el tractament de dades personals impliqui “un alt risc”, especialment si s’utilitzen noves tecnologies. En quines situacions es produeix “un alt risc”? Quan es creen perfils…

Calendari contribuent 2022

Calendari del contribuent 2022

La AEAT en el seu web ja té publicat el Calendari del Contribuent per aquest any 2022. Facilitant el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i  terminis de lliurament al llarg de l’exercici 2022.   Amb aquest calendari l’assessor treballa diàriament per als seus clients amb l’objectiu…

Notificacions electròniques amb administracions publics

Notificacions electròniques amb totes les administracions i organismes públics

De conformitat amb l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), les notificacions es practicaran preferentment per mitjans Electrònics i, en tot cas, als qui estiguin obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions i organismes públics. Qui estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics?…