Nous ICO per a pimes i autonoms Llado Grup

Nous ICO per a pimes i autònoms

Nous ICO per a pimes i autònoms El Govern aprova una segona línia de 15.000 milions d’avals ICO destinats a la inversió. Del total, 10.000 milions d’euros es destinaran a pimes i autònoms, mentre que els 5.000 milions restants es destinaran a empreses de major grandària. L’arribada de la covid-19 va provocar un problema de…

any de canvis empresarials

Què ens ha ensenyat 2020 a nivell empresarial

QUÈ ENS HA ENSENYAT 2020 A NIVELL EMPRESARIAL L’any 2020 ha estat un any ple de dificultats en general per a les empreses i s’han vist obligades a reformular la forma en com fer negocis, fer canvis, innovacions, interactuar més amb els seus equips i com enfocar el seu temps i prioritats. En canvi per…

Anul·lada una hipoteca multidivisa per falta de transparència

ANUL·LADA UNA HIPOTECA MULTIDIVISA PER FALTA DE TRANSPARÈNCIA El Tribunal Suprem ha anul·lat una clàusula multidivisa incorporada en un préstec hipotecari de Catalunya Banc, per considerar-la “abusiva”, revocant una anterior sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona. QUÈ ÉS UNA HIPOTECA MULTIDIVISA?  La hipoteca multidivisa és un tipus de préstec hipotecari les quotes del qual es poden pagar en una…

Nou règim d’IVA en les vendes a distància

NOU RÈGIM D’IVA EN LES VENDES A DISTÀNCIA A partir de l’un de juliol de 2021, entra en vigor la nova regulació de l’IVA de les vendes online on s’homogeneïtzen els límits dels lliuraments intracomunitaris per a tota la Unió Europea, de tal manera que: si les vendes realitzades per una empresa espanyola a particulars de qualsevol país comunitari. si en…

Responsabilitat subsidiària en la subcontractació

RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA EN LA SUBCONTRACTACIÓ Són responsables subsidiaris davant Hisenda del pagament de les retencions i de l’IVA les persones o entitats que contractin o subcontractin l’execució d’obres o la prestació de serveis corresponents a la seva activitat econòmica principal, en la part que correspongui a les obres o serveis objecte de la contractació o subcontractació. Aquesta responsabilitat és subsidiària. Així doncs, abans…

Reptes pe a pimes 2021 Llado Grup

Reptes per a les Pimes en el 2021

REPTES PER A LES PIMES EN EL 2021 El principal repte que tota empresa es planteja per l’exercici 2021, i següents, és seguir existint. En anteriors articles s’ha posat molta insistència en la necessitat de la digitalització de la empresa, com projecte necessari precisament per que la empresa sigui sostenible. Les empreses de dimensió PIME…