Renovacions d'ocupacions Llado Grup

Renovació de la inscripció o demanda d’ocupació

Renovació de la inscripció o demanda d’ocupació A partir del dia 1 de juny de 2021 aquells treballadors que estan percebent la prestació per desocupació, bé per estar afectats per Expedient de Regulació d’Ocupació Temporal (ERTO), bé per altra causa, hauran de renovar personalment la inscripció o demanda d’ocupació (DARDE) que durant l’estat d’alarma realitzava…

Indemnitzacions acomiadaments Llado Grup

Indemnització acomiadament alts directius

Indemnització acomiadament alts directius És habitual en les petites empreses que els directors generals o gerents, no facin un contracte d’alta direcció que contempli els drets i obligacions de l’alt directiu amb l’empresa. Aquesta relació d’alta direcció, és una relació laboral especial i té els seus drets diferenciats d’una relació laboral comuna. També hem de…

Donacions d'accions o participacions LLado Grup

Donació d’accions o participacions i bonificacions

Donació d’accions o participacions i bonificacions Les persones que desenvolupen un negoci o tenen accions o participacions d’una societat i són pròximes a la jubilació, solen plantejar-se la donació als fills i si ho fan quan ja hagin complert 65 anys, existeixen incentius fiscals en l’Impost sobre Donacions (ISD) i en l’Impost sobre la Renda…

Prorroga ERTOS fins al Setembre Llado Grup

Com es prorroguen els ERTOS fins a setembre?

Com es prorroguen els ERTOS fins al setembre? El Govern ha aprovat el Reial Decret llei 11/2021, de 27 de maig, que regula entre altres, la cinquena pròrroga dels ERTOS establint la seva vigència fins al 30 de setembre de 2021. Entre les novetats destacables trobem: Una modificació en les exoneracions associades als ERTOS. La…

Quan es considera un delicte fiscal? Llado Grup

Quan es considera delicte fiscal?

Quan es considera delicte fiscal? Com a societat o autònom empresari, es tenen una sèrie d’obligacions amb la Hisenda Pública i si no es compleixen correctament, pot haver-hi conseqüències incloent sancions econòmiques o penals. Vegem les diferències: Infracció tributària Per a ser una infracció tributària ha de complir els següents tres requisits: La contempla la…

Decisions empresarials Llado Grup

Prendre una decisió empresarial important

Prendre una decisió empresarial important Preguntes que ens podem fer per obtenir una millor comprensió dels passos a seguir a l’hora de prendre decisions empresarials importants, com ara les següents: Quan de  significativa és aquesta decisió en l’esquema general? Quan s’ha identificat una gran decisió podrien seguir les següents estratègies: Mantenir-se enfocat en cinc objectius…