Subvencions per empreses i autònoms

Subvencions per a projectes d’inversió d’activitats econòmiques

Objectius de la subvenció

Donar suport en règim de concurrència competitiva, als projectes presentats per les persones (físiques o jurídiques) titulars d’activitats econòmiques comercials, de serveis de restauració, d’oci nocturn i d’allotjaments turístics situats a la ciutat de Barcelona. En el cas d’Habitatges d’Us Turístic només podran sol•licitar subvenció les empreses gestores.

Persones beneficiàries

 • Autònoms i autònomes i altres formes empresarials (amb domicili dels titulars a la ciutat de Barcelona) amb o sense local pel desenvolupament de la seva activitat.

Titulars de l’activitat econòmica en:

 • Establiments comercials i de serveis en general.
 • Establiments de restauració o oci nocturn.
 • Establiments d’allotjament turístic.

Subvenció de fins a 100.000 euros segons la tipologia de l’activitat i les dimensions de l’establiment. Inversió mínima de 20.000 euros en projectes realitzats o per realitzar en l’activitat econòmica de l’establiment.

Tipus de despeses subvencionables

Les actuacions subvencionables necessitaran de la presentació d’un projecte d’inversió que tingui per objectiu la implantació, l’ampliació i/o la millora de les instal·lacions i/o el funcionament de l’activitat.

Els àmbits d´actuació subvencionable serán:

 1. Àmbit de Condicionament i confort de l’establiment per a l’exercici de la seva activitat.
 2. Àmbit de millora de l’accessibilitat i la inclusió de les persones amb diversitat funcional a l’activitat económica.
 3. Àmbit del funcionament de l’activitat económica:
  1. Adquisició, reparació o substitució de maquinari i/o d’utillatge o d’altres elements relacionats amb l’activitat.
  2. Digitalització i automatització de la gestió comercial.
  3. Incorporació de tècniques del màrqueting relacional o de millora en la relació amb els clients.
  4. Implementació de solucions en l’automatització de processos i en la millora de l’eficàcia del negoci.
 4. Àmbit de la sostenibilitat i equitat de l’activitat económica.

 

Quantia de subvenció

La quantia de la subvenció no podrà superar el 50% de l’import total (sense IVA) del projecte d’inversió presentat i en cap cas, serà superior als 100.000 €.

CARACTERÍSTIQUES

 • El projecte ha de tenir un import mínim de 20.000€ (IVA exclòs).
 • El període elegible per tal que un Projecte d’Inversió pugui ser objecte de participar en aquesta Convocatòria, serà el corresponent a les actuacions realitzades o per realitzar durant el período comprés entre el 14 de març del 2020 i el 31 de desembre del 2021.
 • Només es podrà presentar una sola sol·licitud de subvenció per persona (NIF o DNI).
 • Hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social.

Terminis de sol·licitud

Presentació de sol. licituts del 10 d´agost al 17 de setembre de 2021.

Com contactar?

Truca'ns al 93 464 62 10

Horari de Dilluns a Dijous 9h a 14h i 15h a 18h Divendres 9h a 14h.

  Accepto la Política de Privacitat

  Desitjo rebre comunicacions informatives i promocionals de Lladó Grup Consultor.

  Notícies relacionades