Ajudes i subvencions 2022 per a empreses i autònoms.

T’assessorem en la teva sol·licitud.

Vols informació sobre les subvencions?

Subvencions Comerç, Restuaració i Serveis

Subvenciones transformacion digital empresas Llado Grup

Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.

Objectiu

Facilitar la incorporació de noves tecnologies digitals a les empreses comercials, de forma que augmentin la competitivitat, tant d’aquestes com de les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Contribuir a fomentar nous models de negoci, basats en l’omnicanalitat i en la millor experiència de compra possible per als consumidors i consumidores, creant estratègies que integrin botiga física i online.

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d’adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l’era post-Covid19.

Beneficiaris

Autònoms i empreses que tinguint, com a mínim,un establiment a peu de carrer a Catalunya en algún dels sectors següents:

1- Comerç minorista de venta al detall (tot tipus d´establiment).

2- Serveis de Tallers mecànics., fotogràfics., Copisteries i arts gràfiques., serveis de reparacions. Agències de viatges detallistes., Tintoreria i bugaderies., Perruqueria i salons d’estètica i bellesa., Bars cafeteries, restaurants.i empreses de menjar preparat i càtering.

3- Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Requisits

L’empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya:

 • Inversió mínima 1.000 euros
 • Realitzat per autònoms o empreses proveïdores especialitzades.
 • Data límit realització del projecte: 31 de desembre de 2022
 • Les solucions tecnològiques (eCommerce, web, APPS, cartellera digital) han d’estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

Accions subvencionables

Web personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, màrqueting digital, xarxes socials, formació en màrqueting digital, ecommerce (recollida al punt de venda), digitalització del punt de venda, projecte d’estratègia digital 360º, projectes i estudis de consultoria digital per a l’assessorament especialitzat.

En cap cas es subvencionaran màquines de gestor de cobrament en efectiu (TPV), ni solucions ofimàtiques, ni sistemes operatius, office o similars, ordinadors, tauletes, impressores de sobretaula, càmeres fotogràfiques, sessions fotogràfiques, etc.

Quantia de la subvenció

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Procediment de concessio

Per concurrencia competitiva (puntuació).

Termini sol.licitud

Convocatoria pendent d´obrir.

subvenciones obertura i mejora comercios Llado Grup

Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments.

Objectiu

Subvencionar apertures i reformes de locals durant l´any 2022.

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples.

Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals.

Àmbit 1:

Recuperació dels locals buits (compra, arrendament o concessió administrativa de locals) i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2:

Reforma d’establiments o millora d’establiments comercials i serveis on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys i parades de mercats no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

Beneficiaris

Autònoms i empreses que tinguint, com a mínim, un establiment a peu de carrer a Catalunya en algún dels sectors següents:

1- Comerç minorista de venta al detall (tot tipus d´establiment).

2- Serveis de Tallers mecànics, fotogràfics, Copisteries i arts gràfiques, reparacions. Agències de viatges detallistes, Tintoreria i bugaderies, Perruqueria i salons d’estètica i bellesa, Bars , restaurants.i empreses de menjar preparat i càtering, Serveis de lloguer d’esquis.

3- Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Requisits

 • Inversió mínima: 2.000 euros

Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversión de 60.000 euros.

Àmbit 2: Botigues i parades de MM amb antiguitat de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Despeses subvencionables

 • Àmbit 1: Derivades de la compra, lloguer, traspàs o concessió + despeses d’obertura (obres, etc.).
 • Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma (no inclou mobiliari ni maquinària).

Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Procediment de concessió

Per ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins l’exhauriment del seu pressupost que es determini a la convocatòria corresponent i com a màxim fins al 31 de desembre de l’any de publicació de la convocatòria.

Termini sol.licitud

Convocatoria pendent d´obrir.

subvenciones comercio y artesania Llado Grup

Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

Objectiu

Donar compliment al Pla d’Acció, en la Línia de Potenciació del teixit comercial de proximitat, de l’artesania i de la moda amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses comercials i la professionalització del teixit associatiu.

En concret:

Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que tenen representació territorial o bé agrupen empresaris multisectorials, i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes.

Enfortir la totalitat del model associatiu actual, amb tota la seva capil·laritat, facilitant sinergies i serveis compartits entre les associacions i altres agents sectorials del territori.

Donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels seus associats, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisis sanitària de la pandèmia del Covid-19.

Entitats beneficiàries

Les entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda:

 • Entitats territorials sense ànim de lucre.
 • Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.
 • Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).
 • Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

Entitats del sector de les fires que siguin:

 • Entitats territorials sense ànim de lucre.
 • Que tinguin àmbit nacional i que agrupin a més de 40 organitzadors firals, queden excloses les entitats d’àmbit més petit (provincial, comarcal, municipal..) i aquelles que no agrupin com a mínim 40 dels principals organitzadors firals.

S’exclouen les fundacions i els col·legis professionals.

Quantia de la subvenció:

En el cas de les entitats territorials, associacions de mercats sedentaris i no sedentaris, gremis i entitats sectorials d’àmbit nacional, o d’àmbit municipal en el cas de la ciutat de Barcelona, fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 26.000 euros.

En el cas dels gremis i entitats sectorials d’àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000 euros.

En el cas d’empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000 euros.

Termini sol.licitud

Convocatoria pendent d´obrir.

subvenciones jovenes emprendedores Llado Grup

Programa de ajudes per a joves emprenedors.

Objectiu

Bona part de les ajudes estan destinades als joves. No és rar, perquè cada any es graduen joves amb pobres perspectives laborals. La desocupació juvenil no para de créixer. D’altra banda, és un col·lectiu que presenta dificultats òbvies a l’hora d’obtenir finançament.

Beneficiaris

Per a optar a aquestes ajudes el beneficiari no pot tenir més de 40 anys. A més, l’ajuda ha d’anar orientada a l’adquisició d’aquells actius necessaris per al desenvolupament de l’activitat.

Requisits

Enisa té una línia directament destinada a secundar noves Pimes creades per joves emprenedors.

És necessari que la Pime estigui constituïda segons la definició de la Unió Europea i que hagi estat creada en els 2 anys previs a la sol·licitud com a màxim. L’activitat ha de desenvolupar-se en el territori nacional i exclou al sector financer amb algunes excepcions. El sector immobiliari també té les seves limitacions.

L’ajuda està enfocada al finançament de l’adquisició d’actius fixos i circulant necessari per a l’activitat. L’import mínim està fixat en 25.000 € i el màxim en 75.000€. En la valoració de l’import es tindrà en compte el nivell de fons propis i la financera de l’empresa, entre altres elements.

Ajudes i subvencions per a la creació d’Empreses Innovadores

Gairebé totes les Comunitats Autònomes tenen un departament propi que gestiona Ajudes i subvencions per al foment a la creació d’empreses. Aquestes ajudes i les seves condicions van modificant-se any rere any i algunes estan parades actualment.

Les Empreses de Base Tecnològica (EBTs) són aquelles l’activitat de les quals es basa en l’explotació de productes o serveis impliquen l’ús de tecnologies o coneixements científic tècnics específics. Aquests projectes reben cert suport en relació a altres sectors.

 • Reducció Fiscal: Des del Ministeri d’Economia i Competitivitat s’ha articulat una ajuda consistent en una reducció fiscal d’entre el 35% i el 60%.
 • Programa Neotec: Destinat al finançament de projectes EBTs amb menys de 6 anys d’existència en el moment en què es concedeix l’ajuda. D’altra banda, els costos en recerca i desenvolupament han de representar un mínim del 15% dels seus costos totals durant almenys 1 dels 3 anys previs a la concessió.
 • Programa Innvierte: Aquest programa pretén promoure la innovació empresarial a través del suport a la inversió de capital de risc en empreses espanyoles. Va ser posat en marxa en 2012 pel CDTI.
Premis i Concursos per a emprenedors
No descartis aquesta via d’ajuda. És més, pot ser que sigui una de les millors vies de materialitzar la teva idea de negoci.

Premi organitzat per La Caixa i té diverses categories. Poden optar projectes en fase inicial i empreses ja en funcionament. No sols ofereix una dotació econòmica interessant, sinó que compta amb un programa formatiu de molt de prestigi. Un dels grans atractius d’aquest premi és que et dona accés a una important xarxa de contactes a la qual et seria difícil arribar d’una altra manera.

Premi es concedeix a projectes enfocats a l’explotació d’una innovació tecnològica, de gestió, social o ambiental. La dotació econòmica de 60.000 euros destinat bé al desenvolupament i llançament de l’empresa com a serveis d’acompanyament. L’assessorament és a càrrec d’i-deals, i està valorat en uns 10.000 euros.

 

Com contactar?

Truca'ns al 93 464 62 10

Horari de Dilluns a Dijous 9h a 14h i 15h a 18h Divendres 9h a 14h.

  Accepto la Política de Privacitat

  Desitjo rebre comunicacions informatives i promocionals de Lladó Grup Consultor.

  Notícies relacionades

  Tel. +34 934 646 210
  mail Lladó Grup
  Linkedin Lladó Grup