Què és una S.G.R.? Coneixes la Societat de Garantia Recíproca catalana?

Recentment, Espai114 ha contactat amb responsables d’Avalis Catalunya SGR per tal de conèixer i disposar en cartera d’aquesta nova via de suport al finançament empresarial. Avalis pot donar viabilitat a operacions financeres afegint la seva garantia. Les Societats de Garantia Recíproca són societats sense ànim de lucre i àmbit d’actuació específic (autonomies o sectors). Avalis…

Beneficis de dormir bé

Augmenta la resistència física Amb un son reparador ens cansem menys i tenim millor resistència aeròbica, fonamental per a esportistes. Diversos estudis realitzats per la Universitat de Stanford (EUA), van confirmar que els atletes que dormien 10 hores en període de competició milloraven tant els seus temps com la seva resistència física. Dormir bé millora…

Què és una SOCIMI?

Les SOCIMI (Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió Inmobiliaria) són societats anònimes cotitzades que la seva activitat principal és l’adquisició, promoció i rehabilitació d’actius de naturalesa urbana per al seu arrendament, de manera directa o bé a través de participacions en el capital d’altres SOCIMI. Les SOCIMI són el equivalent, en Espanya, de la figura internacional del…

Principis relatius al tractament de dades: condicions pel consentiment

Novetats en el Reglament Europeu (2016/679) de Protecció de Dades: Principis relatius al tractament 1 – Les dades personals seran: a) Tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat («licitud, lleialtat i transparència»). b) Recollits amb finalitats determinades, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats;…

Les transferències internacionals de dades en el nou reglament Europeu (2016/679) de protecció de dades

Novetats del Reglament europeu (2016/679) de protecció de dades Transferències basades en una decisió d’adequació 1. Podrà realitzar-se una transferència de dades personals a un tercer país o organització internacional quan la Comissió hagi decidit que el tercer país, un territori o un o diversos sectors específics d’aquest tercer país, o l’organització internacional que es…