Dret del distribuïdor a la indemnització per clientela

En els casos d’extinció d’un contracte de distribució o concessió, la compensació per clientela no s’aplica de forma automàtica sinó que, el distribuïdor, per tenir dret a ella, haurà de provar l’efectiva aportació de clientela i el seu potencial aprofitament per part de l’empresa principal. Així s’ha pronunciat el Tribunal Suprem mitjançant una Sentència de…