El deure d’informar el nou reglament europeu de protecció de dades

Actualment, la LOPD estableix les següents obligacions respecte de la informació que s’ha de facilitar a les persones interessades al moment en què se sol·liciten les dades: L’existència del fitxer o tractament, la seva finalitat i destinataris. El caràcter obligatori o no de la resposta, així com les seves conseqüències. La possibilitat d’exercir els drets…

Difusió d’imatges sense el consentiment de les persones que apareixen en elles

Al desembre va aparèixer al blog del lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el text que reproduïm a continuació. Quan diu “sopars nadalencs”, es pot fer extensiu a qualsevol reunió, acte, celebració… Cal destacar el tema de la “reputació digital“, la “configuració de la privacitat” i “sol·licitar l’eliminació de fotos i/o vídeos“.…

Préstecs per a projectes empresarials a Badalona

L’Ajuntament de Badalona, conjuntament amb la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur, concedirà préstecs per a projectes empresarials que impulsin la creació i manteniment de l’ocupació a la ciutat. Algunes de les condicions dels préstecs reintegrables són les següents: • Import màxim: 25.000 € • Tipus d’interès: 0% • Carència: Possibilitat de quotes reduïdes els sis primers…

Els bancs també hauran de tornar les despeses de la hipoteca

Novament s’han pronunciat els Tribunals respecte de clàusules abusives introduïdes pels Bancs en els seus contractes d’hipoteca. Ara ha tocat el torn a les despeses de la constitució de la hipoteca. Els Bancs traslladaven totes les despeses al prestatari , és a dir, del consumidor assumint impostos, pagament de Notari, registre i d’altres. Aquests càrrecs…

És legal la instal·lació de càmeres de video-vigilància falses o simulades amb finalitats dissuasòries ?

La captació d’imatges a través de càmeres de vídeo vigilància constitueix un tractament de dades personals, i per tant, el tractament d’aquestes dades ha d’estar sotmès als principis i obligacions derivats de la LOPD i la Instrucció 1/2006 de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. No obstant això, se’ns plantegen diverses qüestions en relació amb…