Declaracio pagament bizum en renda 2023 Llado GRup

Quines operacions amb Bizum haig de declarar en la Renda 2023?

Amb la campanya de la Renda per a l’exercici 2023 en marxa, és important saber quan i com han de declarar-se les operacions realitzades a través de Bizum. Amb la popularitat de l’ús de plataformes de pagament mòbil, com Bizum, un mètode de pagament més com les transferències bancàries convencionals, existeix l’obligació de declarar o…

Deduccio despesa d'un exercici prescrit Llado Grup

S’admet la deducció d’una despesa d’un exercici prescrit

El Tribunal Suprem avala que la prescripció no impedeix ser deduïble en l’Impost de Societats d’una despesa d’un exercici prescrit. Una despesa comptabilitzada en un exercici posterior al de la seva meritació no deixa de ser deduïble pel simple fet de procedir d’un exercici prescrit. Assessorament per la Declaració de la RendaQuins tipus de despeses…

Devolucions en Renda per a pensionistes per aportacions a mutualitats Llado GRup

Devolucions del IRPF per a pensionistes per aportacions a mutualitats

L’Agència Tributària disposa d’un senzill formulari que permet canalitzar totes les sol·licituds de devolucions de l’IRPF per a pensionistes per aportacions a mutualitats,  per a la seva resolució a partir de la informació de la qual disposa l’Agència, així com de la informació sobre la vida laboral dels sol·licitants que l’AEAT recapta de la Seguretat…

Novetats en la Declaració de la Renda exercici 2023 Lladó Grup

Novetats en la Declaració de la Renda exercici 2023

La Declaració de la Renda de l’exercici 2023, una obligació que s’ha de tenir en compte des d’avui mateix tots els contribuents. A continuació, t’expliquem les principals novetats que has de conèixer per a preparar la Declaració i a poder ser sempre aconsellem amb l’assessorament i acompanyament de professionals. Dates claus per la presentació de…

Mesures fiscal en la Llei de l'habitatge Llado Grup

Mesures fiscals en la nova Llei de l’Habitatge

Mesures fiscals habitatge Mesures fiscals en la nova Llei de l’Habitatge La recent Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, conté mesures fiscals respecte a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Respecte a l’IRPF, s’estableixen diferents percentatges de la reducció que apliquen…