herencia o donacio en l'empresa familiar Llado Grup

Herència o donació en l’empresa familiar

Si s’està plantejant donar les participacions de la societat als seus fills, li convé saber que existeixen incentius per a la transmissió d’empreses familiars en l’Impost de Successions i Donacions (ISD) i en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), tant en les donacions en vida, com en la successió en cas de…

Com tributar els administradors en societat Llado Grup

Com han de tributar els administradors en una societat?

És molt convenient tenir clar el tractament de la retribució dels administradors de la societat, perquè hi ha una campanya de la inspecció d’Hisenda sobre aquesta qüestió i la intenció és fer actes si no s’actua correctament. Diferents tractaments fiscals segons les funcions Una cosa és la funció d’administrador, una altra la de director general…

Calendari contribuent 2022

Calendari del contribuent 2022

La AEAT en el seu web ja té publicat el Calendari del Contribuent per aquest any 2022. Facilitant el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i  terminis de lliurament al llarg de l’exercici 2022.   Amb aquest calendari l’assessor treballa diàriament per als seus clients amb l’objectiu…

Notificacions electròniques amb administracions publics

Notificacions electròniques amb totes les administracions i organismes públics

De conformitat amb l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), les notificacions es practicaran preferentment per mitjans Electrònics i, en tot cas, als qui estiguin obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions i organismes públics. Qui estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics?…

Novetats per a pimes i autonoms Llado Grup

Novetats per pimes i autònoms en 2022

Han estat dos anys per a les pimes marcats per la pandèmia, i moltes empreses han apostat per continuar treballant i apostar per sortir davant de les situacions complexes. L’any 2022 ve carregat de novetats per a les pimes i a continuació resumim les novetats més interessants, perquè afecta diferents sectors i grandàries d’empreses. Novetats…

Resum de les normatives pel 2022 Llado Grup

Resum de les novetats legals per aplicació al 2022

L’any 2022 porta importants novetats en matèria de lleis i impostos que afecten l’àrea jurídica, àrea laboral, àrea fiscal i patrimonial i l’àrea digital: la nova reforma laboral, novetats en mesures fiscals, modificacions en el Règim Ecomòmic i Fiscal de Canàries, novetats en contractacions col·lectives en origen, etc. A continuació, us mostrem un resum de…