Acceptació Segona Oportunitat Llado Grup

Què passa després de la Llei de Segona Oportunitat?

Què passa després de la Llei de Segona Oportunitat? La Llei de Segona Oportunitat és un mecanisme legal que permet a particulars i autònoms en situació d’insolvència renegociar els seus deutes o cancel·lar-les de manera total o parcial. És un procediment pensat perquè les persones físiques, amb o sense activitat empresarial, que no puguin fer…

Adquisicions bens Llado Grup

Lliuraments i adquisicions intracomunitàries de béns

Lliuraments i adquisicions intracomunitàries de béns En l’àmbit de l’IVA s’utilitzen els termes “adquisicions intracomunitàries” i “lliuraments intracomunitaris” únicament quan es tracta de compres i vendes a països membres de la Comunitat Europea. Aquest tipus d’operacions tributen en l’Estat membre de destí i s’informen en el model 349. Cal tenir en compte que, a l’efecte…

Estat financer empresa Llado Grup

Com analitzar l’estat financer d’una empresa?

Com analitzar l’estat financer d’una empresa? L’anàlisi de l’estat financer d’una empresa és una eina fonamental per a avaluar la salut financera i la rendibilitat d’una organització. Hi ha diversos enfocaments per a analitzar l’estat financer, però alguns dels mètodes més comuns inclouen l’anàlisi de rendibilitat, l’anàlisi de liquiditat i l’anàlisi d’endeutament. Què és l’Anàlisi…

Obligaciones LLibres oficials i comptes anuals Llado Grup

Obligacions en Llibres oficials i Comptes Anuals

Obligacions en Llibres oficials i Comptes Anuals La norma mercantil exigeix portar diferents llibres oficials de manera obligatòria. Podem distingir entre els que fan referència a la comptabilitat de les empreses i aquells que fan referència a altres tipus d’informació. Quins són els libres de comptabilitat obligatoris per la teva empresa? Els llibres de comptabilitat…

Venda d'empresa Llado Grup

Preguntes freqüents sobre la venda d’una empresa

Preguntes freqüents sobre la venda d’una empresa Un error freqüent que es repeteix en moltes operacions de venda d’una empresa, és vendre al primer que s’ofereix per a comprar el negoci. És important que el propietari o socis de l’empresa dirigeixin el procés, amb ajuda especialitzada per a determinar l’estructura de l’operació i els passos…