Declaracio Operacions vincualdes model 232 Llado Grup

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232.

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232. Estan obligats a presentar el model 232 els contribuents de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol. Què és el model 232?…

Redactar un testament per evitar conflictes Llado Grup

Com redactar un testament per a evitar conflictes en una herència

Com redactar un testament per a evitar conflictes en una herència Redactar bé un testament implica tenir en compte terminis, nomenar els hereus i determinar com es repartiran els béns. Així, s’evitaran problemes amb l’ herència. Les últimes voluntats d’un mort plasmades en un testament poden acabar sent paper mullat si el document no està…