Auditoria retributiva per a empreses 50 treballadors Llado Grup

Auditoria retributiva per a empreses de 50 o més treballadors

A l’octubre de 2020 es va aprovar i va publicar el Reial decret 902/2020, el qual estableix l’obligació per a totes les empreses de tenir un registre retributiu des del dia 14 d’abril de 2021. A més, l’RD 902/2020 estableix un altre mecanisme que busca solucionar la bretxa salarial entre homes i dones. I les…

Declaració Intrastat per a empreses

Declaració Intrastat

Si la teva empresa realitza lliuraments o adquisicions intracomunitàries de mercaderies, hauràs de presentar la declaració estadística Intrastat si supera uns certs límits. Una normativa europea gestionada per AEAT. La declaració de Intrastat és una normativa que permet l’obtenció de les dades necessàries per a l’elaboració de l’estadística dels intercanvis de béns entre Estats membres…

Novetats en les Notificacions electròniques Llado Grup

Novetats en les Notificacions electròniques

Des de principis d’aquest any 2022, s’han produït canvis substancials en la tramitació i gestió de les Notificacions electròniques (NEOS en endavant), que afecten a tots els obligats a comunicar-se amb totes les Administracions Públiques i Organismes Públics, com són tot tipus de societats, associacions, fundacions, comunitats de béns entre d’altres. El gran canvi és…