Deduccions fiscals I+D+i Llado Grup

Deduccions fiscals I+D+i per impulsar la transformació i la competitivitat de les empreses.

Les deduccions fiscals per I+D+i són la principal via de finançament empresarial, en forma d’ incentiu fiscal, que va destinada a aquelles empreses que estan invertint en I+D+i, tant en el desenvolupament d’ un nou producte, procés o servei. Els projectes i activitats que són susceptibles de generar deducció fiscal són: Disseny i desenvolupament de…