Responsabilitat subsidiària en la subcontractació

RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA EN LA SUBCONTRACTACIÓ Són responsables subsidiaris davant Hisenda del pagament de les retencions i de l’IVA les persones o entitats que contractin o subcontractin l’execució d’obres o la prestació de serveis corresponents a la seva activitat econòmica principal, en la part que correspongui a les obres o serveis objecte de la contractació o subcontractació. Aquesta responsabilitat és subsidiària. Així doncs, abans…

Teletreball fi estat alarma Llado Grup

El teletreball i el treball a distància després de l’estat d’alarma

EL TELETREBALL I EL TREBALL A DISTÀNCIA DESPRÉS DE L’ESTAT D’ALARMA El Reial decret llei 28/2020 de 22 de setembre va venir a desenvolupar el treball a distància efectuat de manera regular (no ocasional), inclosa la modalitat de teletreball, dins de les previsions establertes en l’Estatut dels Treballadors i en l’Acord Marc Europeu. No obstant això,…

Com tributen en IRPF les ajudes rebudes pels autònoms

COM TRIBUTEN EN IRPF LES AJUDES REBUDES PELS AUTÒNOMS Els autònoms que hagin rebut ajudes de l’administració per la crisi de la pandèmia del Covid-19 hauran de tributar-les tret que la prestació estableixi explícitament que està exempta de pagament. Ajudes de les Comunitats Autònomes Les subvencions rebudes d’una Comunitat Autònoma poden ser per diversos motius…