Plusvalua por herencias Llado Grup

Què és una plusvàlua per herència?

Què és una plusvàlua per herència? Quan es rep en herència un immoble per una defunció, existeixen dos tipus de tributs de qui hereta ha d’afrontar: l’impost sobre successions, i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com, plusvàlua municipal per herència. La relació entre herències i plusvàlues genera en…

Calendari laboral 2022 per comunitats Llado Grup

Calendari laboral 2022: festius per comunitats autònomes

Calendari laboral 2022: festius per comunitats autònomes El Butlletí oficial de l’Estat ha publicat el calendari laboral per a l’any vinent  2022, aprovat per les comunitats autònomes amb les seves respectives festivitats per a l’any vinent i en el qual podem consultar els festius nacionals a més dels festius per cada Comunitats Autònoma. Un referent…