Les claus per un canvi d'assessoria Llado Grup

Les 5 claus per fer un canvi d’assessoria sense complicacions

Les 5 claus per fer un canvi d’assessoria sense complicacions És important comunicar al teu gestor la intenció del canvi a l’actual assessoria, sempre revisant abans si existeix en el contracte alguna clàusula que t’obligui a un determinat temps de permanència, preavís o formalitat. Com també és important tenir en compte uns punts claus per…