Decisions empresarials Llado Grup

Prendre una decisió empresarial important

Prendre una decisió empresarial important Preguntes que ens podem fer per obtenir una millor comprensió dels passos a seguir a l’hora de prendre decisions empresarials importants, com ara les següents: Quan de  significativa és aquesta decisió en l’esquema general? Quan s’ha identificat una gran decisió podrien seguir les següents estratègies: Mantenir-se enfocat en cinc objectius…

Deduccions per la Renda 2020 Llado Grup

Deduccions a Catalunya per la Renda 2020

Deduccions a Catalunya per la Renda 2020 Amb independència de les deduccions que puguin aplicar els contribuents en base a la normativa estatal, cada Comunitat Autònoma pot regular les seves pròpies deduccions. En el cas de Catalunya, i de forma resumida serien les següents: Per naixement o adopció de fills: 150 € per a cada…

Rendes exemptes d’IRPF per als assalariats

RENDES EXEMPTES D’IRPF PER ALS ASSALARIATS Els treballadors poden pactar una retribució flexible amb l’empresa per a estalviar-se en el pagament de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques en el salari que percep i les empreses poden ajudar els seus empleats a estalviar i a treure el màxim partit al seu sou, sense…

Anul·lada una hipoteca multidivisa per falta de transparència

ANUL·LADA UNA HIPOTECA MULTIDIVISA PER FALTA DE TRANSPARÈNCIA El Tribunal Suprem ha anul·lat una clàusula multidivisa incorporada en un préstec hipotecari de Catalunya Banc, per considerar-la “abusiva”, revocant una anterior sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona. QUÈ ÉS UNA HIPOTECA MULTIDIVISA?  La hipoteca multidivisa és un tipus de préstec hipotecari les quotes del qual es poden pagar en una…

Nou règim d’IVA en les vendes a distància

NOU RÈGIM D’IVA EN LES VENDES A DISTÀNCIA A partir de l’un de juliol de 2021, entra en vigor la nova regulació de l’IVA de les vendes online on s’homogeneïtzen els límits dels lliuraments intracomunitaris per a tota la Unió Europea, de tal manera que: si les vendes realitzades per una empresa espanyola a particulars de qualsevol país comunitari. si en…

Responsabilitat subsidiària en la subcontractació

RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA EN LA SUBCONTRACTACIÓ Són responsables subsidiaris davant Hisenda del pagament de les retencions i de l’IVA les persones o entitats que contractin o subcontractin l’execució d’obres o la prestació de serveis corresponents a la seva activitat econòmica principal, en la part que correspongui a les obres o serveis objecte de la contractació o subcontractació. Aquesta responsabilitat és subsidiària. Així doncs, abans…