Assessoria juridica i legal per empreses Llado Grup

Per què és important l’assessoria jurídica i legal per les empreses?

L’assessorament jurídic i legal per a les empreses petites i mitjanes per part d’una assessoria especialitzada en serveis jurídics i legals és important per a afrontar canvis legislatius i noves normatives en els diferents sectors que poden acabar afectant les pimes, sent desconeixedores de l’entramat legal que en la majoria d’ocasions no té relació directa…

Important assessoria fiscal en empreses LLado Grup

Per què és important l’assessoria fiscal per a les empreses?

L’assessorament fiscal per a les empreses per part d’una assessoria especialitzada és de summa importància perquè les empreses siguin acompanyades i assessorades pels múltiples tràmits i gestions que ha de fer una empresa durant el seu exercici fiscal. També és de vital importància que aquells que inicien una activitat econòmica o empresarial comptin amb el…

FAQs Concurs de creditors Llado Grup

Preguntes i dubtes freqüents sobre el Concurs de creditors

Una situació d’insolvència tant d’una empresa com d’un autònom, ens fa preguntar-nos com solucionar la situació. En els últims mesos i amb una pandèmia des de març del 2020 ha provocat situacions difícils per al teixit empresarial. I en processos d’insolvència hi ha un procés de cerca de solucions, en la qual es generen preguntes…

Planificar herencia

Recomanacions per planificar la Renda 2021 abans de final d’any

Cada final d’any és convenient reflexionar com podem reduir el cost de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF d’ara endavant) i aplicar-ho abans del 31 de desembre, a fi d’aprofitar la norma legal per a pagar menys impost. A continuació li fem recomanacions segons el perfil del contribuent: treballador, empresari, arrendador d’immobles,…

Assessoria laboral per a empreses

Per què és important l’assessoria laboral per a les empreses?

L’assessorament laboral per a les empreses per part d’una assessoria especialitzada és vital per a empreses que han d’optimitzar els seus recursos, a més de conèixer les novetats en matèria laboral que es van produint i que, per descomptat, afecten les petites i mitjanes empreses. Quins són els principals motius pels quals una empresa, és…

Comunicacions electroniques amb administracions Llado Grup

Comunicació electrònica amb les Administracions Públiques

Notificacions Electròniques Des del 2 d’octubre de 2016, persones i entitats estan obligats a relacionar-se de manera exclusiva electrònicament amb totes les administracions públiques. Aquest tipus de relació es recull en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i implica les següents persones i entitats: Totes les persones jurídiques…