Adequació legal del seu lloc web

El Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, en l’exercici de les seves competències, va iniciar una campanya d’enviament de correus electrònics a titulars de pàgines web sota el domini “.es”, amb la finalitat que aquests les revisessin i adeqüessin a la normativa aplicable, en particular a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis…