No tot val

WhatsApp va donar opció als seus més de mil milions d’usuaris a desactivar l’opció de “compartir dades” (números de telèfon, llista de contactes…). I va fixar un límit per poder fer-ho: 30 dies. L’objectiu era que les dades de Whatsapp passessin, de forma oficial, a pertanya a Facebook, la seva empresa matriu, i així potenciar…

No todo vale

WhatsApp dio opción a sus más de mil millones de usuarios a desactivar la opción de “compartir datos” (número de teléfono, lista de contactos…). Y fijó un límite para poder hacerlo: 30 días. El objetivo era que los datos de WhatsApp pasaran, de manera oficial, a pertenecer a Facebook, su empresa matriz, y así potenciar…

Ús indegut de mitjans informàtics i acomiadament disciplinari

És procedent l’acomiadament disciplinari de qui incompleix de forma reiterada la prohibició empresarial de no utilitzar privadament els mitjans informàtics empresarials, quan el Conveni Col·lectiu no suavitza la regulació legal. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 13 juny 2016 entén que l’acomiadament és procedent en ser la infracció clarament contrària a…