Obrim les portes per exportar a Xina.

Lladó Grup Consultor segueix en el seu procés d’expansió internacional i, com a representant legal de la Federació Industrial de Shenzhen, Xina, s’ha arribat a un acord amb el port de Yantian, el tercer del món en operacions, per formar part de la plataforma logística Import Commodity Exhibition and Trading Center per facilitar l’exportació al…

Obligació de registre de la jornada diària dels treballadors i campanya d'inspecció de la Seguretat Social per al control del temps de treball i hores extraordinàries

En la nostra circular de gener de 2014 ja informàvem de l’obligatorietat del registre diari de la jornada i horari dels treballadors a temps parcial com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2013 de 20 de desembre. Aquesta obligació ja ha existit sempre al respecte dels treballadors que realitzen hores extraordinàries…

Obligación de registro de la jornada diaria de los trabajadores y campaña de inspección de la Seguridad Social para el control del tiempo de trabajo y horas extraordinarias

En nuestra circular de enero de 2014 ya informábamos de la obligatoriedad del registro de diario de la jornada y horario de los trabajadores a tiempo parcial como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de diciembre. Dicha obligación ya ha existido siempre al respecto de los trabajadores que realizan…