El Abogado informa. Primera sentencia del Tribunal Supremo contra Catalunya Banc por la mala praxis en la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada

A fecha de 25 de febrero el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que anula los contratos de adquisición de participaciones preferentes y deuda subordinada que había suscrito un matrimonio de Zaragoza con CAIXA CATALUNYA (hoy CATALUNYA BANC) y condena a la entidad a restituirles el dinero que habían invertido más el interés…

¿Podemos usar el nombre de otra marca para mejorar nuestro posicionamiento?

Una sentencia del Tribunal Supremo admite el uso de marcas registradas como palabra clave para la promoción y posicionamiento en buscadores en Internet. Pero con una condición, esta publicidad debe aclarar que los productos anunciados no corresponden a esa marca ajena, utilizada únicamente por cuestiones estratégicas. Así pues, pese a esta aprobación, hay un requisito…

Aquesta Setmana Santa generarà un 17% més d’ocupació que l’any passat

Segons un informe de l’empresa de recursos humans Randstad, la campanya Setmana Santa 2016 crearà més de 160.700 contractes, un 16,9% més que durant el mateix període l’any passat. Les principals comunitats autònomes, que concentraran el 46% dels llocs de treball, seran Catalunya (29.491), Madrid (23.064) i la Comunitat Valenciana (21.742). Seguides de Múrcia (19.691)…

Podem utilitzar el nom d’una altra marca per millorar el nostre posicionament?

Una sentència del Tribunal Suprem admet l’ús de marques registrades com a paraula clau per a la promoció i posicionament en cercadors a Internet. Però amb una condició, aquesta publicitat ha d’aclarir que els productes anunciats no corresponen a aquesta marca aliena, utilitzada únicament per qüestions estratègiques. Així doncs, malgrat aquesta aprovació, hi ha un…

Sap vostè que… Els bancs facilitaran informació dels seus clients a 70 països

El Reial decret 1021/2015 que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2016, obliga als bancs a subministrar informació a l’Administració Tributària sobre els seus clients. Aquesta obligació és identificar la residència fiscal de les persones que ostentin la titularitat o el control de determinats comptes financeres, i d’informar-ne a uns 70…

L’Advocat informa. Primera sentència del Tribunal Suprem contra Catalunya Banc per la mala praxis en la comercialització de participacions preferents i deute subordinat

En data 25 de febrer el Tribunal Suprem ha dictat una sentència per la qual anul·la els contractes d’adquisició de participacions preferents i deute subordinat que havia subscrit un matrimoni de Saragossa amb CAIXA CATALUNYA (avui CATALUNYA BANC) i condemna l’entitat a restituir-los-hi els diners que havien invertit més l’interès legal. El motiu principal en…