El Abogado informa… Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, indemnización sólo si hay perjuicio

Ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el trabajador NO TIENE DERECHO A RESCINDIR SU CONTRATO DE TRABAJO CON DERECHO A INDEMNIZACIÓN, SI NO RESULTA PERJUDICADO. El estatuto de los trabajadores prevé que en caso de una modificación sustancial el trabajador puede: Aceptar la modificación. Impugnarla para recuperar sus anteriores condiciones. Solicitar la…

L’advocat informa… Modificació substancial de les condicions de treball, indemnització només si hi ha perjudici.

Davant d’una modificació substancial de les condicions de treball, el treballador NO TÉ DRET A RESCINDIR EL SEU CONTRACTE DE TREBALL AMB INDEMNITZACIÓ, SI NO RESULTA PERJUDICAT. L’estatut dels treballadors preveu que en cas d’una modificació substancial el treballador pot: – Acceptar la modificació. – Impugnar per recuperar les seves anteriors condicions. – Sol·licitar l’extinció…

El Whatsapp serveix de proba en un divorci

El tribunal suprem ha declarat que admet missatges acompanyats d’un informe pericial. Aportar Whatsappsper acreditar determinades circumstàncies és una cosa habitual durant el procés de divorci. A partir d’ara, no n’hi ha prou en entregar al jutge una imatge d’aquests missatges, sinó que qui pretengui aprofitar aquests tipus de proves haurà d’acompanyar-les d’un informe pericial…